Ota yhteyttä

Uusien ratkaisujen Kangas

Jyväskylän keskustan kupeessa sijaitseva Kangas käy parhaillaan läpi suurta muodonmuutosta. Entinen paperitehdas lähiympäristöineen on muuttumassa uudenlaiseksi asumisen, työnteon, opiskelun ja vapaa-ajan keitaaksi. Vuonna 2025 Kankaalla kaavaillaan asuvan 3000 ja työskentelevän noin 2100 ihmistä, ja vuonna 2040 Kankaalta löytyy koti jo viidelletuhannelle.

 

 Kangas

Jyväskylän Energia on ollut mukana Kankaan kehittämisessä jo loppuvuodesta 2011. Kankaan alueeseen liittyviä energiaselvityksiä on tehty useita. On selvitetty alueen tuuli- ja aurinko-olosuhteita, yksityiskohtaisesti aurinkosähkön potentiaalia, aurinkolämmön vaikutusta voimalaitoksien ajoon, kaukojäähdytyksen vaihtoehtoisia tuotantotapoja sekä kaksoisviemäröintiä, jossa wc-vedet ja harmaat eli pesuvedet viemäröidään erikseen.

- Kangas on erittäin mielenkiintoinen alue, koska keskelle olemassa olevaa infraa suunnitellaan ja rakennetaan täysin uudet sähkö-, lämpö-, jäähdytys- ja vesihuollon verkot. Tavoitteena on kehittää uudenlaisia malleja siitä, miten verkkoja voitaisiin rakentaa entistä älykkäämmiksi ja energiatehokkaammiksi. Vesihuollon osalta rakennetaan mittausympäristö, jonka avulla mitataan veden laatua sekä verkoston kuntoa. Myös alueelle syötettävän veden määrää verrataan lähtevän veden määrään. Näin mahdolliset laatuongelmat ja viat havaitaan entistä nopeammin, kuvailee JE:n kehittämispäällikkö Janne Pirttimäki.

 

Vanhan paperitehtaan siipiosaan kaukojäähdytys ja aurinkosähköä

 
Asumisen lisäksi Kankaalle tulee muun muassa toimitiloja sekä tiloja oppilaitosten käyttöön. Työn alla on vanhan paperitehtaan siipiosan tilojen muuttaminen oppilaitosten käyttöön. Opettajat ja oppilaat muuttavat kunnostettuihin tiloihin vuoden 2016 alussa. Jyväskylän Energia toimittaa kaukojäähdytyksen vanhan paperitehtaan siipiosalle, joka on yhtiön historian ensimmäinen kaukojäähdytysasiakas. 

- Rakennuskohtaiseen jäähdytykseen verrattuna kaukojäähdytys on ympäristöystävällisempi vaihtoehto - hinnaltaan kilpailukykyinen, vaivaton ja luotettava jäähdytysenergian lähde. Kun jäähdytysenergia tuotetaan keskitetysti rakennuskohtaisen energiatuotannon sijaan, päästään suureempiin yksikkökokoihin, jolloin energiaa voidaan tuottaa kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, JE:n energiapäällikkö Petri Flyktman kertoo.

Jyväskylän Energiaa kiinnostaa myös aurinkosähkön hyödyntäminen Kankaalla. Alueen rakennukset tullaan liittämään kaukolämpöverkkoon, joten aurinkolämmön osuus jää pieneksi. Piippurannan asemakaavan määräykset kannustavat aurinkoenergian hyödyntämiseen mm. määrittelemällä asuinrakennusten kattojen kulmat aurinkoenergian suhteen optimaalisesti. Tässä vaiheessa varmaa on, että Jyväskylän Energia toimittaa vanhan paperitehtaan siipiosan katolle aurinkovoimalan, jonka yhtiö myös omistaa. Aurinkovoimala asennetaan ja otetaan käyttöön alkuvuodesta 2016.

- Aurinkosähkö kiinnostaa asiakkaitamme. Jyväskylän Energia on luonut palvelukonseptin, jonka avulla pystymme tarjoamaan asiakkaille vaivattoman tavan hyödyntää aurinkosähköä kiinteistössä. Sähköverkon mitoituksessa olemme huomioineet mahdollisuuden ottaa vastaan kiinteistöjen ylijäämäsähkön, jos kiinteistössä ei ole riittävästi omaa kulutusta auringon paisteen aikana, projektipäällikkö Tytti Laitinen kertoo.

 

Uusia, resurssiviisaita ratkaisuja


Kankaalla on tehty jo pitkään mm. purkutöitä ja maaleikkauksia, joilla aluetta on valmistettu uuden rakentamiseen. Jyväskylän Energian jäteveden pumppaamon rakentaminen pääsee käyntiin, kunhan vanhan piipun kunnostaminen ja lyhentäminen valmistuu vuoden 2015 loppupuolella. Skanskalla on käynnissä ensimmäisen asuinkerrostalon ennakkomarkkinointi ja tavoitteena on aloittaa rakennustyöt joulukuussa 2015. Ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan Kankaalle näillä näkymin vuoden 2017 alkupuolella.

- Kankaalla haluamme olla kehityksen kärjessä ja toteuttaa uusia resurssiviisaita energiaratkaisuja. Esimerkiksi keskitetty kaukokylmä sopii hyvin kaupunkirakenteeseen ja edistää kestävää kehitystä ja elinkaariajattelua. Lisäksi asukkaat haluavat nykyään hyvää asumisen ja elämisen laatua, kertoo projektipäällikkö Erkki Jaala Jyväskylän kaupungilta.

 

Lisätietoa:
Tiedote aurinkosähköstä Kankaalla
Tiedote kaukojäähdytyksestä Kankaalla
www.jyvaskyla.fi/kangas