Ota yhteyttä


Mikä vedessä maksaa?

Vesi on hyvinvointimme kulmakivi, jota ilman olisi hyvin vaikea tulla toimeen. Tehtävämme ja velvollisuutemme on jakaa puhdas, turvallinen ja tutkittu juomavesi toimivaa jakeluverkostoa pitkin asiakkaille. Vastaamme myös pois lähtevän jäteveden verkostosta ja veden puhdistamisesta mahdollisimman ekologisesti ja tehokkaasti. Vastuullamme on 120 000 ihmisen terveys.

Yhtiömme omistaa myös Jyväskylän kaupungin alueen hulevesiverkoston. Hulevesien hoitamisesta ja laskuttamisesta vastaa kuitenkin nykyisin Jyväskylän kaupunki (1.1.2018 alkaen).

Veden kustannuksetMihin vesimaksuihin menevä raha ohjautuu?


Nelihenkisen perheen keskimääräinen vuosittainen vesilasku jakautuu näin:
1. Lähes puolet eli 45 % ohjautuu veden tuotantolaitosten ja verkkojen rakentamiseen ja saneeraukseen.
2. Hiukan yli viidennes eli 22,2 % käytetään kattamaan velkojen korkokuluja.
3. Vesiverkkojen ja veden tuotannon käyttöön ja kunnossapitoon kuluu vuodessa noin 13,1 %.
4. Henkilöstö- ja muut kulut: 9 %.
5. Jäteveden puhdistukseen ohjautuu 10,7 %.

Jyväskylässä vesihuolto on järjestetty yhtiömuotoisesti, joten kaikki vesihuollon kustannukset on perittävä yhtiön asiakkailta. Yhtiömuotoisuus tarkoittaa myös toiminnan läpinäkyvyyttä. Joissakin muissa kaupungeissa vesihuollon kustannukset voidaan kattaa esimerkiksi eri lähteistä koostuvin verovaroin. Eri kaupunkien vesikustannusten vertailu on juuri tämän vuoksi vaikeaa. Useimmat kaupungit kamppailevat kuitenkin saman ongelman kanssa: vesiverkoston ja -laitosten saneerausvelan karttumisen pysäyttäminen. JE on aloittanut tämän taistelun veden tuotantoinvestoinneista, kuten yllä olevasta laskelmastakin käy ilmi. Seuraavaksi panostamme verkostoon.