Ota yhteyttä

Tonttia valitessa

Tonttia valitessaKiinteistöt on mahdollista liittää Jyväskylän Energian verkkoihin silloin kun ne sijaitsevat kyseisten verkkojen toiminta-/jakelualueella. Haja-asutusalueilla veden ja jäteveden toiminta-alueet saattavat olla erilaisia. Hulevesiverkoston toiminta-alueeseen kuuluviksi luetaan sellaiset kiinteistöt, joiden välittömässä läheisyydessä on hulevesiviemäri.

Toiminta-alueen ulkopuolellakin on mahdollista liittyä vesihuoltoverkostoon. Veden toiminta-alueen ulkopuolella kannattaa olla yhteydessä Jyväskylän Energiaan liittymäpalveluun ja kysyä liittymästä ja sen hinnoittelusta. Joissain tapauksissa myös kaukolämpöön liittyminen on mahdollista, vaikka kiinteistö ei sijaitse jakelualueella. Tarkista mahdollisuus liittyä kaukolämpöön aina JE:n liittymäpalvelusta.

 Sähkön jakelualue Kaukolämmön jakelualue
 Veden toiminta-alue
 Jäteveden huoltoalue 

Johtokartalta näet omistamiemme maanalaisten sähkö-, lämpö- ja viemäriverkkojen sijainnit Jyväskylän kantakaupungin alueella.

 

Haluatko sähkön pientuottajaksi? Lue lisää tästä.

 

Verkkojen liittymispisteet


Sähköverkon liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähköasennusten välinen kohta.

  • Omakotitalon tai muiden pienjänniteliittymien liittymispiste sijaitsee yleensä tontin rajalla. Asiakas vastaa liittymisjohdon tonttiosuuden rakentamisesta. Erikoistapauksissa liittymispiste voi sijaita jakokaapissa tai muuntamossa.
  • Keskijänniteliittymien liittämiskohta on liittyjän omistamassa kytkinlaitteistossa liittymiskaapelipäätteiden kytkentäliittimillä. Jyväskylän Energia vastaa liittymisjohdon rakentamisesta liittämiskohtaan saakka. Asiakas vastaa muuntamon rakentamisesta ja liittymiskaapeleiden tarvitsemista johtoreiteistä. Muuntamon sijainnista on neuvoteltava Jyväskylän Energian kanssa. Lisätietoa löytyy liittymän teknisistä ohjeista.


Veden liittämiskohdalla
tarkoitetaan kiinteistön tonttijohdon ja Jyväskylän Energian johdon liittämiskohtaa. Liittämiskohta on kiinteistön rajan välittömässä läheisyydessä yleisellä alueella. Liittämiskohta määrittää kunnossapitovelvollisuuden. Kiinteistön omistaja vastaa liittämiskohdan jälkeen tontin puolella olevista putkista ja laitteista. Jyväskylän Energia määrittää liittämiskohdat.

Ohjeellinen kuva vesiliittymän liitoskohdasta tontilla

Kaukolämmön talohaaraputket liitetään kadulla kulkevaan runkolinjaan. Uudisalueilla kaukolämmön talohaaraputket on rakennettu yhdyskuntatekniikan rakentamisen yhteydessä valmiiksi tontin rajalle vesi- ja viemäriputkien läheisyyteen. Kaukolämmön toimitusraja on kiinteistön sisätiloihin rakennettavalla mittalaiteryhmällä. Mittalaiteryhmä sijoitetaan pääsääntöisesti lämmönjakohuoneeseen. 

Liittämispisteet tulee aina tarkistaa Jyväskylän Energialta.

 

 

Tonttia valitessa

Rakentajalle-pääsivulle:

 

 

Liittymispalvelu
Rakentajien uudet sähkö-, lämpö- ja vesiliittymät

Yhteystiedot:
Puh. 014 366 4030

Lähetä viesti