Ota yhteyttä

Asuinkiinteistöjen vesimittareiden asentaminen

1 Mittarin sijoittaminen


Kiinteistön vesimittarin on oltava paikassa, jossa se on helposti asennettavissa, luettavissa ja huollettavissa eikä se pääse jäätymään. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 1047/2017).

Kiinteistön vesimittari asennetaan, mikäli mahdollista, välittömästi perusmuurin sisäpuolella olevaan lattiakaivolliseen huonetilaan, kohtaan, jossa tonttivesijohto tulee rakennuksen sisään. Tilassa on oltava riittävä valaistus ja tuuletus. Mittarille on oltava esteetön pääsy eli mitään rakenteita ja eristeitä ei saa asentaa siten, että niitä joudutaan rikkomaan mittaria vaihdettaessa

Mittari ei saa altistua jäätymiselle eikä kuumuudelle eikä sitä saa sijoittaa päällekkäin kaukolämpölaitteistojen kanssa. Kiinteistön haltija on vastuussa ulkoisten tekijöiden mittarille aiheuttamista vahingoista.

2 Mittarin asentaminen


Jyväskylän Energia Oy toimittaa vesimittarin tiivisteineen. Vesimittari asennetaan mittariasetelmaan, jossa on ennen mittaria sulkuventtiili ja mittarin jälkeen takaisku- ja sulkuventtiili. Kiinteistön haltija huolehtii asetelman rakentamisesta sovittuun mittarin asennusajankohtaan mennessä. Turhista asiakaskäynneistä peritään hinnaston mukainen maksu.

Mittarit saa asentaa ja vaihtaa Jyväskylän Energia Oy:n hyväksymä urakoitsija. Mittarien asennuksessa, vaihdossa sekä veden hinnoittelussa noudatetaan kyseisellä hetkellä voimassa olevaa hinnastoa.


Kuvassa on tyypillinen omakotitalon
vesimittari (DN20), jonka pituus on 190 mm.
Kuvassa on esimerkki vesimittariasetelmasta, jonka tulee
olla valmiina ennen mittarin tilaamista.
Vesimittari Vesimittariasetelma 


 

2.1 Vesimittarin tarvitsema tila


Seuraavissa periaatekuvissa on esitetty vesimittariasetelman sijoittamiseen vaadittava tila.

Kuva edestä Kuva ylhäältä
Vesimittari, kuva edestä Vesimittari, kuva ylhäältä

 

 

Mittariasetelmalle tulee varata tilaa vähintään seuraavasti:

Mittarin DN L (cm) H (cm) h (cm) d (cm) w (cm)
20 65 120 30 6 10
25 ja 32 75 120 30 7 10
40 85 120 30 10 10


Mittarien pituudet ja kierteet ovat seuraavat:

Mittarin DN Kiinnitys Mittarin pituus (mm)
20 Kierre G 1 B 190
25 Kierre G 1 ¼ B 260
32 Kierre G 1 ½ B 260
40 Kierre G 2 B 300

 
Vesiverkkoon saa tehdä liitoksia ainoastaan Jyväskylän Energia Oy:n hyväksymä urakoitsija. Tonttiventtiilin sulkemisen ja avaamisen saa tehdä ainoastaan vesilaitoksen hyväksymä urakoitsija. Tonttiventtiilin sulun / aukaisun voi tilata vesilaitokselta vähintään 5 työpäivää ennen aiottua ajankohtaa. Liittymien laittomat käyttöön otot ilmoitetaan poliisille. Liittymien kulutus laskutetaan takautuvasti.

 

2.2 Vesimittarin tarvitsemat häiriöttömät putkiosuudet

Esimerkkikuva veden mittalaiteryhmästä, joka takaa luotettavan mittaustuloksen.

Ensimmäisen sulkuventtiilin jälkeen on ennen vesimittaria oltava 5 X Mittarin DN koon mukainen suora putkiosuus (D5) ilman häiriötekijöitä. Vesimittarin jälkeen on oltavat 3 X mittarin DN koon mukainen suora putkiosuus (D3) ennen venttiiliryhmää. Häiriöttömät putkiosuudet takaavat tarkan virtausmittaustuloksen. Tämä takaa asiakkaillemme luotettavan kulutusmittauksen, joka toimii myös laskutuksen perusteena.