Ota yhteyttä

Jyväskylän Energian vesihuoltoverkkoihin liittyminen

Uudisrakennusten suunnittelua varten rakentajat tarvitsevat liitoskohtalausunnon, jonka perusteella LVI-suunnittelija tekee LVI-suunnitelmat. Rakennusluvan hakuvaiheessa Jyväskylän Energia antaa oman lausuntonsa kiinteistön mahdollisuudesta liittyä vesihuoltoverkostoihin. Liitoskohtalausunnosta ilmenevät liittymien paikat, liittämis- ja padotuskorkeudet. Lausunnot tulee ensisijaisesti tilata nettilomakkeella.

Jyväskylän Energian toiminta-alueella oleviin vesihuoltoverkkoihin liittymisen edellytyksenä on liittymissopimus. Liittymä rakennetaan tontin välittömään läheisyyteen yleiselle alueelle. Liittymissopimuksen liitteeksi tarvitaan kohteen LVI-suunnitelmat. Liittymätilauksen tarvittavine liitteineen voi toimittaa sähköisesti asiointipalvelussamme. Sopimuksen teon jälkeen voit myös seurata saamillasi tunnuksilla liittymärakentamisen etenemistä. 

Alla havainnekuva, jossa luetellut asiat tulee ilmetä Jyväskylän Energialle toimitettavasta LVI-suunnitelmasta.

Havainnekuva LVI-suunnitelmasta
 

Vapautus vesilaitoksen veteen tai viemäriin liittymisestä


Kiinteistöt ovat velvoitettuja liittymään vesihuoltoverkkoihin niiden toiminta-alueilla. Vapautusta vesijohto-, viemäri- tai hulevesiverkostoon liittymisestä voi hakea Jyväskylän kaupungin ympäristötoimelta. Hakemuksessa tulee esittää perustelut vapautukselle ja vaihtoehtoiset käsittelytavat.

Lue lisää ja lataa pdf-hakemuslomake täältä.

 

Erikoisliittymät


Jyväskylän Energia järjestää vesihuollon asumisen tarpeisiin ja siihen verrattaville elinkeinoaloille. Muut liittymät ovat ns. erikoisliittymiä, joista tulee neuvotella Jyväskylän Energian kanssa ennen liittymishakemuksen tekemistä.

Erikoisliittymiä ovat mm.

  • Lisäliittymät
  • Väliaikaiset liittymät (esim. työmaakopit)
  • Sprinkleriliittymät
  • Teollisuuden liittymät
  • Normaalista talouskäytöstä poikkeavat liittymät

 

Liittymien siirto uudelle omistajalle


Liittymissopimukset eivät siirry automaattisesti uudelle omistajalle kiinteistön luovutuksen yhteydessä, vaan liittymiensiirrosta täytyy mainita kiinteistön luovutuskirjassa tai tehdä erillinen luovutuskirja. Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu.

Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti yhtiölle kiinteistön luovutuksesta. Liittymissopimusta ei voida siirtää, jos jakeluverkon haltijalla on siirtäjältä kyseessä olevaa käyttöpaikkaa koskevaan liittymissopimukseen, toimitussopimukseen tai verkkosopimukseen perustuvia saatavia, ellei uusi liittyjä ota niitä nimenomaisesti vastattavakseen.

Liittymismaksujen palautuskelpoisuus selvitetään aina tapauskohtaisesti. Liittymismaksu tarkistetaan, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräytymisen jälkeen. Lisäliittymismaksua peritään tarkistetun liittymismaksun mukaisesti, kun määräytymisperuste muuttuu vähintään 10% edellisestä.

 

Veden ja viemäröinnin hinnastot sekä sopimus- ja toimitusehdot.