Ota yhteyttä

Sprinklerin liittymisohje

Vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen tehtävänä on talousveden toimittaminen. Kiinteistökohtainen sammutusvesi ei ole talousveteen rinnastettavaa veden toimittamista. Tästä johtuen kiinteistökohtaisen sammutusveden toimittaminen on aina erikseen sovittava asia. Vesilaitoksen velvollisuus on turvata talousveden laatu.


Kun kiinteistö tarvitsee sprinkleriliittymää, tulee toimia seuraavasti:


1. Liittyjä täyttää ja toimittaa sprinkleriliittymähakemuksen JE:lle liitteineen.

2. JE tarkistaa liitoskohdan mitoitusvesimäärän ja antaa toimitusvesimäärästä lausunnon.

3. Mikäli sprinklerilaitteiston voi liittää vesiverkostoon, laaditaan sopimus.

4. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kiinteistön sprinkleriliittymäjohto voidaan rakentaa ja liittää JE:n vesijohtoverkostoon.

5. Sprinkleriliittymismaksut määräytyvät voimassaolevan hinnaston mukaisesti toimitusvesimäärän mukaan.

6. Sprinklerliittymästä aiheutuvista muista rakentamis- ja mittauskustannuksista vastaa liittyjä.

7. Sprinklerilaitteiston käyttöönotosta ja tarkistuksista tulee olla yhteydessä Jyväskylän Energiaan ennen niiden suorittamista.
    Tarkastuspöytäkirjoista tulee toimittaa kopiot JE:lle.