Ota yhteyttä

Pientuotannon tai sähkövaraston yleistietolomake

Tällä lomakkeella asiakas ilmoittaa verkonhaltijalle JE-Siirto Oy:lle tiedot sähköverkon kanssa rinnan käyvän nimellisteholtaan enintään 100 kVA tuotantolaitteiston ja/ tai sähkövaraston sähköverkkoon liittämistä varten.

Lomakkeen voi täyttää asiakas itse tai sen voi antaa täytettäväksi laitteiston toimittajalle ja/tai laitteiston kytkevälle sähköurakoitsijalle.

Sivu 1/1
JE-Siirto Oy

* Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia.

1. Yhteystiedot

Tuotantolaitteiston omistaja *
Henkilötunnus / Y-tunnus *
Puhelin *
Sähköposti *
Osoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Tuotantolaitteiston osoite (sijaintipaikka) *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Sähkön kulutuskäyttöpaikan numero *
Käyttöpaikan pääsulakekoko *
Sähkön ostajayhtiö *
Yhteyshenkilö *
Puhelin *
Sähköposti *

2. Tuotantolaitteiston perustiedot

Tuotantomuoto
Muu, mikä?
Verkkoonliitäntälaitteen valmistaja
Verkkoonliitäntälaitteen malli ja määrä
Tuotantolaitteiston nimellisteho (kVA/kW) (suurin mahdollinen laitteistosta sähköverkkoon siirtyvä teho)
Tuotantolaitteiston syöttämä enimmäisvikavirta (A)
Liittymän mitattu oikosulkuvirta (A) (pääkeskus yms.)

Laitteiston kytkentä

merkitse vaihe

Sähkövarasto

Sähkövaraston kapasiteetti (kWh)
Sähkövaraston teho (kW)

3. Tuotantolaitteiston tekniset tiedot

Tuotantolaitteisto täyttää seuraavan teknisen standardin tai suosituksen vaatimukset mukaan lukien verkkoonliitäntälaitteen suojausasettelut ja irtikytkeytymisajat (valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista)

3.1. Tuotantolaitteiston verkkoonliitäntälaitteen suojausasettelut ja irtikytkeytymisajat

(Täytä tämä osa vain, jos valitsit kohdassa 3. vaihtoehdon Muu, mikä?)

Huom! Verkonhaltijalla on oikeus olla hyväksymättä verkkoonsa tuotantolaitteistoja, joiden suojauksen soveltuvuutta ei voida varmistaa.

Ylijännitesuojaus 1

Asetteluarvo
Toiminta-aika

Ylijännitesuojaus 2*

Asetteluarvo
Toiminta-aika

Alijännitesuojaus 1

Asetteluarvo
Toiminta-aika

Alijännitesuojaus 2*

Asetteluarvo
Toiminta-aika

Ylitaajuussuojaus 1

Asetteluarvo
Toiminta-aika

Ylitaajuussuojaus 2*

Asetteluarvo
Toiminta-aika

Alitaajuussuojaus 1

Asetteluarvo
Toiminta-aika

Alitaajuussuojaus 2*

Asetteluarvo
Toiminta-aika

* jos on

Tuotantolaitteiston automaattinen tahdistumisaika verkkojännitteen palauduttua (s)
Saarekekäytönestosuojauksen (Loss of Mains) toteutustapa ja toiminta-aika

3.2. Tuotantolaitteiston erottaminen

Erotuskytkimen sijainti (esim. talon ulkoseinällä pääoven vieressä)

4. Tuotetun sähkön verkkoonsyöttäminen

Verkkoyhtiön sähköverkkoon siirtyvän sähkön ostaja (yhtiön nimi)

5. Tuotantolaitteiston asentajan/urakoitsijan tiedot (tuotantolaitteiston sähköverkkoon kytkevä urakoitsija täyttää)

Sähköurakoitsija
TUKES-numero
Sähköposti
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Yhteyshenkilö
Puhelinnumero

Urakoitsija toimittaa asiakkaalle laitteistoa koskevan käyttöönottotarkastuspöytäkirjan. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on pyydettäessä toimitettava verkonhaltijalle.

6. Liitteet ja lisätiedot

Lisää mahdolliset liitetiedostot

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Lisätietoja

Verkkoyhtiöt voivat tämän lomakkeen lisäksi pyytää myös muita tarvitsemiaan tietoja tai lomakkeita laitteistosta ja sen liittämisestä.