Ota yhteyttä

Pienjännitemittauksen (0,4 kV) tekniset vaatimukset

Standardit


JE-Siirron alueella noudatetaan mittauksissa standardeja:

SFS 2529 Energiamittarin alusta

SFS 2532 Kerrostalojen monimittarikeskukset

SFS 2537 Vaihtosähköenergian mittaus - Mittauskytkennät

SFS 2538 Vaihtosähköenergian mittaus - Mittarin merkinnät

SFS 3381 Vaihtosähköenergian mittaus - Mittauslaitteistot

SFS 5601 Sähköenergiamittareiden tilat

 

Mittaustavat


Pienjännitteen suora sähkönmittaus: suoralla tavalla mitataan, jos kohteen mittauksien etusulake enintään 63A, jolloin mittari kytketään suoraan nousukaapelin väliin mittaritilassa standardin SFS 3381 mukaisesti.

Pienjännitteen epäsuora sähkömittaus: epäsuoraa sähkömittausta eli virtamuuntajamittausta käytetään mikäli kohteen etusulake on yli 63A, jolloin mittari kytketään mitattavaan virtapiiriin virtamuuntajien välityksellä.

Mittalaitetila


Monimittauskeskusten mittalaitteet pitää sijoittaa tilaan, jonne JE:llä on esteetön pääsy kts. Teknisten tilojen lukitusohje / vesi-, lämpö- ja sähköverkot

Omakotitalot ja paritalot

Suositeltavin vaihtoehto omakoti- ja paritaloille on tonttikeskus. Muussa tapauksessa esimerkiksi tekninen tila tai missä kiinteistön pääkeskus on.

Rivitalot ja kerrostalot

Mittarit sijoitetaan pääkeskuksen yhteyteen 1. kerrokseen tai erilliseen monimittauskeskukseen.

Etäluettavia mittareita varten liittyjä varaa M20 putkivarauksen tai muun kaapelireitin jokaisesta yhteismittaustilasta rakennuksen ulkoseinälle (max. 25 metrin matka) mahdollista etäluentamittarin vaatimaa ulkoantennia varten, tai muuten varmistaa kohteessa riittävän (Telia) 2G/3G kentänvoimakkuuden.

 

Mittareiden sijoitus


Kuiva, pölytön ja tärinätön, eivätkä tilassa olevien laitteiden tai vastaavien magneettikentät häiritse mittausta. Mittareiden edessä ei saa olla ovien karmi-, eikä seinärakenteita ja keskuksen edessä on oltava vapaa hoitotila 80 cm. Mittareiden sijoituskorkeus on 0,8–1,8 metriä hoitotasosta.

Kotelo


Mikäli käytetään erillistä mittauskoteloa sen tulee olla erillinen vähintään IP-34 luokan kotelo metallia, valumetallia tai muovia.

Mittarialusta


Mittarialustana käytetään yhtä M2 alustaa/käyttöpaikka.

 

Mittarikeskusten asennusristikoiden merkintä

Jotta voimme varmistua, että asennettava mittari mittaa oikeaa asuntoa, on suunnittelijan hyvä ottaa asia huomioon jo suunnitelmissa. Viimeistään merkintä on tehtävä ennen mittarointia, jolloin urakoitsijan on merkittävä mitattavan käyttöpaikan mittarialusta, ryhmäkeskus sekä asunnon ovi. Merkintä mittariristikkoon tehdään esimerkiksi kilvellä tai maalaamalla selvästi näkyvään kohtaan. Merkintöjä ei saa muuttaa mittariasennuksen jälkeen ilman JE-Siirto Oy:n lupaa.

Kerros- ja rivitalot

Monimittarikeskuksissa juokseva numerointi aloitetaan vasemmasta yläkulmasta vaakariveittäin. Numerointi tapahtuu loogisesti juoksevin huoneistonumeroin sekä -kirjaimin niin, että samassa liittymässä ei ole koskaan samaa numeroa. Esimerkiksi A1-E70.

Erikoistilat

Liikehuoneistot merkitään tyylillä LT1, LT2. Autotallit ja muut vastaavat ryhmäkeskuksien RK -tunnuksilla.

Virtamuuntajat (pienjännite)


Virtamuuntajien hankinta kuuluu asiakkaalle. Virtamuuntajat toimittaa, asentaa ja johdottaa keskusvalmistaja tai sähköurakoitsija. Virtamuuntajat asennetaan siten, että toisiopuolen kytkentärasioihin pääsee helposti käsiksi ja arvokilvet ovat luettavissa hoitokäytävältä käsin, myös kojeiston ollessa jännitteinen.

Virtamuuntajia ei maadoiteta.
Tarkkuusluokka aina 0,2S.
Nimellisteho n. 2–3 VA
Toisiovirta 5 A
Ensiövirta (1–1,25 *mittauksen etusulake) kts. Taulukko 1.
Mittarivarmuuskerroin < 10, tyypillinen 5
Virtamuuntajan sallitaan ainoastaan yksi lävistys.
Virtamuuntajien tiedot löytyy taulukosta 1.

Taulukko 1. Virtamuuntajien mitoitus (pienjännite)

 
Mittausjohdotus


2,5 mm2 kuparijohtimet. Mittausjohtimiin ei saa kytkeä mitään muita laitteita ilman siirtoyhtiön lupaa. Jännitteen mittauspiirit suojataan 10A:n ylivirtasuojalla, johdotus tulee tehdä siten, ettei mittaukselta katoa sähkö pääkytkin katkaistessa. Kaikilta virtamuuntajilta tuodaan erillinen meno- ja paluujohdin, eli yhteensä 6 johdinta.

Riviliittimet


Riviliittimet on voitava katkaista ja katkaisukohdan molemmin puolin on oltava halkaisijaltaan 4 mm banaanipistukat.

Sinetöinnit


Kaikki mittauspiiriin kuuluvat osat tulee olla sinetöitäviä, myös mittausjohtimien kulkureitti, jollei niitä ole sijoitettu putkeen. Sinetöitäviä osia ovat esimerkiksi kotelon kansi, jännitemittaus -sulakkeet, mittamuuntajien kotelot, oikosulkusuojat, liittymän pääkytkin ja päävarokekotelo.

Kuva 1. Epäsuora mittaus

Epäsuora mittaus

 

 Etämittari asennetaan, kun:


- Mittarointitilaus on tehty JE:n urakoitsijapalvelun kautta

- Käyttöpaikkaan on tehty sähkönmyynti- ja verkkopalvelusopimukset. Sähköjen kytkentä edellyttää liittymissopimuksen lisäksi sekä verkkopalvelu- että sähkönmyyntisopimuksia. Tee hyvissä ajoin sähkönmyyntisopimus valitsemasi sähkönmyyjän kanssa, joka ilmoittaa sopimuksesta verkkoyhtiöllemme.

- Sähkölaitteiston sähköturvallisuustaso täyttää voimassa olevat normit ja työ on tehty SFS-3381 (vaihtosähköenergian mittaus) standardin mukaisesti

- Sähkölaitteistoon on tehty hyväksytty käyttöönottotarkastus

- Sähkötila on lukittavissa ja verkonhaltijalla on viivästyksetön pääsy sähkömittarille

- Huoneisto/tila numerointi on yhdenmukainen ja paikoillaan mittauskeskuksen merkintöjen ja huoneistonumerointien kanssa

- Jokaiselle asennettavalle mittarille saadaan jännite, jotta voidaan varmistua etäluettavan mittarin oikeasta asentumisesta luentajärjestelmään

- Mittalaitetilassa on riittävän hyvä 3G/2G kentänvoimakkuus (minimi Telia -85 dBm). Mikäli kentänvoimakkuus ei toteudu, on oltava valmiina reitti mittalaitteiden etäluennan vaatimalle ulkoiselle antennille, ensisijaisesti kiinteistön ulkoseinään tai muualle, jossa selkeästi hyvä GSM-kuuluvuus (maks. 20 metrin reitti)

- Mikäli kyseessä on rakennus, jossa on useampia mittalaitetiloja, tulee jokaisesta erillisestä mittalaitetilasta olla reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkoseinän välillä (kaapelihyllyt/M20 putkivaraukset)