Ota yhteyttä

Keskijännitemittauksen tekniset vaatimukset

Standardit


JE-Siirron alueella noudatetaan mittauksissa standardeja:

SFS 2529 Energiamittarin alusta

SFS 2532 Kerrostalojen monimittarikeskukset

SFS 2537 Vaihtosähköenergian mittaus - Mittauskytkennät

SFS 2538 Vaihtosähköenergian mittaus - Mittarin merkinnät

SFS 3381 Vaihtosähköenergian mittaus - Mittauslaitteistot

SFS5601 Sähköenergiamittareiden tilat 

 

Mittalaitetila


Mittalaitteet pitää sijoittaa tilaan, jonne JE:llä on esteetön pääsy kts. Teknisten tilojen lukitusohje / vesi-, lämpö- ja sähköverkot

Mittarit asennetaan pääkeskuksen yhteyteen 1. kerrokseen. Keskijännite mittauksien etäluennat toimivat matkapuhelinverkon kautta (Telia), joten mikäli tilassa ei ole riittävää (-85db) kuuluvuutta on tehtävä reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkoseinän välille (max 20m).

Mittareiden sijoitus


Kuiva, pölytön ja tärinätön, eivätkä tilassa olevien laitteiden tai vastaavien magneettikentät häiritse mittausta.. Mittareiden sijoituskorkeus on 0,8–1,8 metriä hoitotasosta.

Kotelo


Erillinen IP-34 luokan kotelo metallia, valumetallia tai muovia.

Mittarialusta


Yksi kappale M2-alustoja.

Jännitemuuntajat


Kaikissa vaiheissa tulee olla jännitemuuntaja.

Nimellisteho 5–15 VA
Tarkkuustiedot taulukosta 1.

Jännitemuuntajat kytketään siten, että ne ovat ennen virtamuuntajia energian kulkusuunnasta.
Jännitemuuntajien ensiöpuolen tähtipiste käyttömaadoitetaan poikkipinnaltaan 16 mm2 kuparijohtimella. Toisiopuolen
tähtipiste yhdistetään riviliittimeen 10 vähintään 2,5 mm2 kuparijohtimella ja käyttömaadoitetaan johtokyvyltään
äärijohdinta vastaavalla, kuitenkin vähintään 4 mm2 kuparijohtimella, jos kyseessä on mekaanisesti
suojattu lyhyt johdin. Muissa tapauksissa on käytettävä vähintään 16 mm2 kuparijohdinta tai sitä vastaavaa muuta
johdinta. Jännitejohtimet suojataan 10 A:n oikosulkusuojalla.

 

Virtamuuntajat


Virtamuuntajien muuntosuhde määritetään mitattavan kohteen näennäistehon perusteella.

Kaikissa vaiheissa tulee olla virtamuuntaja.

Maadoitus:

Virtamuuntajat maadoitetaan toisiostaan.
Nimellisteho n. 2–3 VA
Toisiovirta 5 A
Virtamuuntajien läpi kulkevan virran tulee olla 20% - 120 % virtamuuntajan ensiön nimellisvirrasta.
Mittarivarmuuskerroin < 10, tyypillinen 5.


Tarkkuustiedot taulukosta 1.


Taulukko 1. Mittausryhmät ja niille asetetut erityisvaatimukset

Mittaus-
ryhmä

Mittaustapa
ja tehorajat (1

Un Pätö-
mittari (3
Virta-
muuntaja (3
Jännite-
muuntaja (3
Jännite-
alenema
 
1 Suora mittaus <1 kV 2 - - ≤ 0,2 %  
2 Virtamuuntajamittaus <1 kV 1 0.2 S - ≤ 0,2 %  
3 Tehoraja < 2 MW ≥ 1 kV 1 0.2 S 0.2 ≤ 0,2 %  
4 Tehoraja 2 - 10 MW ≥ 1 kV 0.5 S 0.2 S 0.2 ≤ 0,1 %  
5 Tehoraja > 10 MW ≥ 1 kV 0.2 S 0.2 S 0.2 ≤ 0,05 %  

 

(1 Tehoraja on mittauspisteen mitoitusteho, joka voidaan myös laskea mittamuuntajien nimellisarvoista (jännite ja virta) olettaen, että mittamuuntajat on valittu oikein.  
(3 Tarkkuusluokka.


Mittausjohdotus


2,5 mm2 kuparijohtimet, ellei johtimien aiheuttama taakka, oikosulkukestoisuus tai jännitehäviö edellytä suurempaa poikkipintaa. Mittausjohdot asennetaan selvästi erilleen muista johdoista. Suurjännitetiloissa olevat mittausjohtojen osuudet suojataan mahdollisen valokaaren
vaikutukselta asentamalla ne lujuusluokaltaan vähintään keskilujaan (SFS-EN 50086-1) metalli tai yhdistelmäputkeen,
kennorakenteeseen kuuluvaan metalliseen suojakouruun tai käyttämällä kaapelia, jossa on metallinen
mekaaninen suojakerros. Mittausjohtimiin ei saa kytkeä mitään muita laitteita ilman siirtoyhtiön lupaa. Kaikilta
virtamuuntajilta tuodaan erillinen meno ja paluujohdin, eli yhteensä 6 johdinta.


Riviliittimet


Riviliittimet on voitava katkaista ja katkaisukohdan molemmin puolin on oltava halkaisijaltaan 4 mm banaanipistukat. Riviliittimien tulo- ja lähtöpuolelle varattava riittävästi työtilaa (vähintään 50mm).

 

Sinetöinnit


Kaikki mittauspiiriin kuuluvat osat tulee olla sinetöitäviä, myös mittausjohtimien kulkureitti jollei niitä ole sijoitettu
putkeen. Sinetöitäviä osia ovat esim: kotelon kansi, mittamuuntajien kotelot, oikosulkusuojat, jännitesulakkeet, liittymän pääkytkin
ja päävarokekotelo.

 

Kuva 1. KJ-mittaus jännite- ja virtamuuntajilla. 

Keskijännitemittaus