Ota yhteyttä

Tiedote urakoitsijoille

JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY:N KAUKOLÄMPÖVERKKOON LIITTYVIEN LAITTEIDEN TARKASTUKSET


Yleistä


Urakoitsijalla joka suorittaa kaukolämpöverkkoon liitettävien tai liitettyjen kiinteistöjen kaukolämpölaitteiden asennus- tai muutostöitä, tulee olla Jyväskylän Energia Oy:n myöntämät lämpöurakoitsijaoikeudet. Urakoitsijan tulee ilmoittaa lämpöurakoitsijaoikeuksissa olevat vastuuhenkilöt ja niissä tapahtuvat mahdolliset muutokset Jyväskylän Energialle.

Urakoitsijan tulee huolehtia ennen töiden aloittamista, että Jyväskylän Energia Oy on tarkastanut ja hyväksynyt niitä koskevat suunnitelmat. Mitään kaukolämpölaitteisiin liittyviä töitä ei saa aloittaa ennen kuin lämmönmyyjä on tarkastanut ja hyväksynyt suunnitelmat.

Asennusten valvonta ja tarkastukset


Asennustarkastuksilla valvotaan hyväksytyn suunnitelman mukaisen asennustyön laadukasta toteutumista annettujen määräysten ja ohjeiden tarkoittamalla tavalla. Samalla päivitetään lämpölaskutusta varten lämmöntoimituksen aloitukset ja muutokset. Urakoitsija tilaa käyttöönotto- ja lopputarkastukset Jyväskylän Energialta.

Käyttöönottotarkastus


Käyttöönottotarkastus suoritetaan työn valmistuessa kaikista asennus-, muutos- ja korjaustöistä, jotka koskevat asiakkaan kaukolämpölaitteita ja niihin liittyviä painesäiliöitä. Lämmöntoimituksen aloituksen edellytyksenä on, että laitos on hyväksytty käyttöönottotarkastuksessa.

Käyttöönottotarkastuksessa tarkastettavat asiat:

 • liitosten painekoe / tiiviystarkastus
 • sijoitus- ja huoltotilat
 • lämmönsiirtimet
 • säätöventtiilit
 • kytkentä, ensiö- ja toisiopiirit
 • paisunta- ja varolaitteet
 • venttiilit yms. varusteet
 • ilmanpoistot ja tyhjennykset
 • paine- ja lämpömittarit
 • säätölaitteet ja lämpötila-anturit
 • putkikoot ja materiaalit
 • laitteiden ja putkien tuenta
 • lämpölaajenemisasiat
 • pumppauslaitteet
 • lämmitys- ja ilmanvaihtokoneet
 • huoltoreitti ja laitetilanlukitus, lämpölaitoksella pitää olla reittiavain ljh-tilaan

 

Lopputarkastus


Kun asennus-, muutos- tai korjaustyö on täysin valmis, suoritetaan kohteen lopputarkastus.

Lopputarkastuksessa tarkastetaan seuraavat asiat:

 • käyttöönottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet
 • käyttö- ja huoltotilat
 • siirtimien toiminta
 • säätölaitteiden toiminta
 • paine- ja lämpömittarit sekä hälytykset
 • lämpöeristykset
 • laitteiden ja putkien merkintä
 • laitoksen toimintakaavio laitetilan seinällä
 • käyttö- ja huolto-ohjeet laitetilassa
 • säädöt ja virityspöytäkirjat
 • lämmitys- ja iv-koneiden toiminta
 • laitetilan ilmastointi, viemäröinti ja vesipiste
 • laitetilan valaistus ja viestiyhteydet
 • käytön opastus


Lopputarkastuksessa havaittujen virheiden ja puutteiden perusteella voidaan määrätä maksullinen uusintatarkastus.

Jyväskylän Energia katsoo kaukolämpölaitteiden asennustyön valmistuneeksi, kun se on hyväksytty lopputarkastuksessa.


Yhteystiedot:

Lämpöurakoitsijaoikeuksien myöntäminen ja hakumenettely
Simo Hakonen, puh. 040 672 0275


Lopputarkastukset
Suunnitelmien tarkastus ja hyväksyntä
Jani Rauta, puh. 040 631 5417

Käyttöönottotarkastukset tilataan mittarointitilauslomakkeella.