Ota yhteyttä

Tiedote suunnittelijoille

JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY:N KAUKOLÄMPÖVERKKOON LIITTYVIEN RAKENNUSTEN LVI-SUUNNITELMIEN TARKASTAMINEN


Suunnitelmien tarkastuksella Jyväskylän Energia valvoo asiakkaan kaukolämmityslaitteiden tarkoituksenmukaisuutta. Suunnitelmat ovat perustana lämpöpalvelun omalle johtosuunnittelulle, sekä kaukolämpötehon tai -vesivirran ja siitä riippuvien maksujen määrittämiselle. Lisäksi lämpöpalvelu arvioi suunnitelmien perusteella asiakkaan energiankulutuksen.

Suunnitelmien toimittaminen Jyväskylän Energialle


Asiakkaan lämmityslaitosta koskevat asennus- tai muutostyösuunnitelmat toimitetaan lämpöpalvelulle viimeistään kolme kuukautta ennen lämmöntoimituksen aloittamista.

Uudisrakennukset, laajennukset, vanhat liitettävät kiinteistöt sekä lämmönjakohuoneiden saneeraukset:
- sähköiset suunnitelmat dwg- ja pdf-tiedostomuodoissa

Ennen suunnitelmien tallentamista poista kuvista kaikki referenssikuvat polkuineen ja liitä tarvittavat referenssit
blockeina kuviin. Tarkistathan, että esim. arkkitehtipohjakuva seuraa kuvassa blockina mukana. Lopuksi pakkaa
tiedostot yhdeksi zip-tiedostoksi ennen sähköpostin lähettämistä, tiedoston nimenä käytetään kiinteistön osoitetta,
esim. Sähköpolku 5.

Mikäli laitteet ja asennus poikkeavat hyväksytystä suunnitelmasta, toimittaa urakoitsija laitteiden ja asennuksen mukaiset piirustukset lämpöpalvelulle tarkastettavaksi.

Sähköisessä muodossa olevat suunnitelmat lähetetään sähköpostitse: liittymispalvelu (at) jenergia.fi

Suunnitelmissa esitettävät asiat


Suunnittelijan tulee selvittää Jyväskylän Energialta liittämiskohta kaukolämpöverkkoon (liittymispalvelu (at) jenergia.fi).

 • Asiakkaan tunnistetiedot (nimi, osoite, kaupunginosa, kortteli ja tontti)
 • Lämmitystekniset tiedot
 • Lämmönjakokeskuksen laitemitoitus
 • Laitoksen kytkentäperiaate (kytkentäkaavio)
 • Kaukolämpöreitti rakennukselta JE:n runkoon
 • Säätöjärjestelmien periaate ja toimintaselostus sekä järjestelmän toimintalämpötilat
 • Ilmastointijärjestelmän periaate, toiminta ja lämpötekninen mitoitus
 • Teknisen laitetilan pohjapiirustus, josta selviää tilassa jo olevien ja sinne asennettavien laitteiden ja putkien sijainti sekä lämmön myyjän laitteille varattu tila
 • Rakennuksen pohjapiirustus, josta selviää teknisen laitetilan sijainti, huoltoreitti sekä korkeusasemat. Myös muualla kuin teknisessä laitetilassa sijaitsevien kaukolämpölaitteiden ja ensiöpuolen johtojen sijainnin tulee selvitä piirustuksista.
 • Lvi-asemapiirustus
 • Työselitys, jos työselityksessä on tietoja, jotka eivät ilmene kaavioista tai pohjapiirustuksista
 • Suunnitelmien laatija ja yhteystiedot
 • Rakennuttajan yhteystiedot

 

Suunnitelmissa tulee noudattaa Energiateollisuus ry:n antamia määräyksiä ja ohjeita Lataa ohjeet tästä (Rakennusten kaukolämmitys, K 1/2013)

Jyväskylän Energian ohje kaukolämmön hybridikytkennästä

 

Suunnitelmien hyväksyminen ja työn toteutus


Suunnitelmia ei palauteta suunnittelijalle.

Lämpöpalvelun hyväksymästä suunnitelmasta poikettaessa vaaditaan asiakkaan, suunnittelijan ja lämpöpalvelun hyväksyminen.

Rakennuttajan / tilaajan tulee huolehtia että urakoitsijalla, joka suorittaa kaukolämpöverkkoon liittyviä töitä, on Jyväskylän Energia Oy:n myöntämät lämpöurakoitsijaoikeudet.

Peruskorjaus- ja saneerauskohteissa suunnittelijan tulee selvittää mahdollinen mittalaiteryhmän
uusimistarve Jyväskylän Energian lämpöpalvelun kanssa.


Lisätietoja:

Jyväskylän Energia Oy / Lämpöpalvelu