Ota yhteyttä

Ohjeet, tilaukset ja lomakkeet

Tässä koottuna rakentajille ja urakoitsijoille tarkoitetut liittymälomakkeet ja -ohjeet.
Ne löytyvät myös jaoteltuina eri työvaiheiden mukaan Rakentajalle-sivustolla.

 


JE-Siirto Oy

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 

Sähkösaneerauskohteita koskeva ohje JE-Siirto Oy:n jakelualueella

Tukesin sähköurakoitsijarekisteri

Sähköliittymän tekniset ohjeet, pienjänniteliittymät

Sähköliittymän tekniset ohjeet, keskijänniteliittymät

Teknisten tilojen lukitusohje / vesi-, lämpö- ja sähköverkot

Liittymätilauslomake


Pienjännitemittauksen tekniset vaatimukset
Keskijännitemittauksen tekniset vaatimukset
Sähköliittymisjohdon turvallinen rakentaminen tontilla
Sähkön mittarointitilaus (entinen yleistietolomake) - Kytkentä- ja mittarointipyyntö, rekisterinpitoilmoitus
Tilapäissähkön kyselylomake
Liittymien purkutilaus - Sähkö-, lämpö ja vesi
Haluatko sähkön tuottajaksi? - Tuotantoliittymien ohjeet ja lomakkeet

Aidonin etäluettavien sähkömittareiden lukuohjeet
Aidon 5000-sarjan mittalaitteen lukuohje
Aidon 6000-sarjan mittalaitteen lukuohje
 

 

Jyväskylän Energia Oy

Jyväskylän Energian lämpöurakoitsijaoikeudet

Omakotitalon liittäminen kaukolämpöön
Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön - Ei pientalorakentajalle
Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet - Energiateollisuus ry:n julkaisu K1/2013
Ohje kaukolämmön hybridikytkennästä
Teknisten tilojen lukitusohje / vesi-, lämpö- ja sähköverkot
Liittymätilauslomake

Liittymäkysely - Urakoitsija varmistaa veden tai kaukolämmön liittymän saatavuuden
Tiedote suunnittelijoille - Kaukolämpöverkkoomme liittyvien rakennusten LVI-suunnitelmien tarkastus
Tiedote urakoitsijoille
Kaukolämmön mittarointitilaus (entinen yleistietolomake) -  Tilaukset: mittarointi, käyttöönottotarkastus, kaukolämpö
Kaukolämpöenergiamittauksen sähköistys - Ohje sähköurakoitsijalle
Vianetsintätaulukko - Kuinka toimia, jos kiinteistön lämmitys lakkaa toimimasta
Ohjeita kiinteistönhoitajalle - Kaukolämpölaitteiden käyttö ja seuranta

Kaukolämmön ABC - Energiateollisuus ry:n opas kaukolämmön käytöstä

Liittymien purkutilaus - Sähkö-, lämpö ja vesi
Ilmainen käytönopastus

Lämmönjakokeskusten esitteet ja ohjeet 
Alfa Lavalin Sampo 2009 ECO OU
Danfossin Hertta-100 ja Hertta-200
Kaukolämpölaitteiden seuranta- ja käyttöohjeita

 

Jyväskylän Energia Oy

Omakotitalon liittäminen vesiverkkoon   
Teknisten tilojen lukitusohje / vesi-, lämpö- ja sähköverkot
Etäluettavan vesimittarin sähköistysohje
Liittymätilauslomake

Liittymistilaus (väliaikainen vesihuolto)

Sprinklerihakemus - Ei pientalorakentajalle
Sprinklerin liittymisohje - Ei pientalorakentajalle
Liittymäkysely - Urakoitsija varmistaa veden tai kaukolämmön liittymän saatavuuden
Rakentamisen aikainen vedenkäyttö
Vesihuoltoverkkoon liittyminen
Asiakkaan suorittamien kaivutöiden turvallisuusohje
Veden mittarointitilaus (entinen yleistietolomake) - Tilaukset: mittareiden asentaminen, mittarointi, käyttöönottotarkastus, työmaavesi, vesi
Veden mittarointiohje - Asuinkiinteistöjen vesimittareiden asentaminen
Liittymien purkutilaus - Sähkö-, lämpö ja vesi