Ota yhteyttä

Asumisen aikana

Liittymien ylläpito


Sähköverkkopalvelun tai sähköntoimitussopimuksen irtisanominen:
Liittyjä voi säilyttää liittymissopimuksen mukaisen liittymäoikeuden sähköverkkoon maksamalla liittymän ylläpidosta sähkön toimitus- ja palveluhinnastossa ilmoitetun maksun. Käyttämättömän liittymän ylläpidosta veloitamme sähköliittymäsopimuksen haltijalta palveluhinnastomme mukaisen ylläpitomaksun.

Liittymän siirtäminen toiselle omistajalle:
Kaikki sähköverkon liittymät ovat siirtokelpoisia kiinteistön luovutuksen yhteydessä. Liittymissopimusta ei kuitenkaan voida siirtää toiseen liittymään.

Kiinteistökaupan yhteydessä sähkö-, vesi- ja/tai kaukolämpöliittymä on siirrettävä uudelle omistajalle. Liittymien siirto vaatii kohteen kauppakirjan kopion jäljennöksen toimittamista asiakaspalveluumme osoitteeseen: asiakaspalvelu[at]jenergia.fi. Kerros- tai rivitaloasunnon oston tai myynnin yhteydessä tätä ei tarvitse tehdä, kun kyse ei ole koko kiinteistön omistajan vaihtumisesta.

Liittymän purku:
Kaikista liittymien puruista tulee toimittaa kirjallinen liittymän purkutilaus.Liittymää purettaessa liittymismaksun palautettavuus määritellään liittymissopimuksessa. Liittymismaksu palautetaan purkukustannuksilla vähennettynä irtisanottaessa koko liittymä. Esimerkiksi sähköliittymäsopimuksista ennen vuotta 1979 ja 1.1.2009 jälkeen maksetut liittymämaksut eivät ole palautuskelpoisia.


Mittareiden poistot ja siirrot


Mittariin kohdistuvista toimenpiteistä, kuten mittarin siirrosta tai poistosta, tulee aina tehdä kirjallinen tilaus. Mittaria poistettaessa tulee huomioida, että poisto ei vielä päätä asiakkaan liittymäsopimusta eikä siten siihen kuuluvia velvoitteita, kuten perusmaksujen maksamista käyttämättömän liittymän ylläpidosta. Ainoastaan liittymän lopullinen purkaminen ja sitä kautta liittymissopimusten päättäminen lopettaa perusmaksujen veloituksen. Asiakkaan toiveesta aiheutuvat sähköverkon liittymisjohdon tai mittarin siirtämisen kustannukset veloitetaan asiakkaalta. Pyydä urakoitsijaasi tekemään tarvittavat tilaukset mittaritilausjärjestelmän kautta. Mittarointitoimenpiteiden lomakkeet löytyvät seuraavasta:Liittymän koon muuttaminen


Omakotitalot ja muut pienjänniteliittymät

Liittymän koon muuttaminen

Liittymän pääsulakkeen pienentyessä ei liittymismaksujen erotusta palautetta vaan oikeus alkuperäiseen liittymäkokoon säilyy. Pienjänniteliittymän pääsulakkeiden muutoksen voi suorittaa liittyjän urakoitsija. Jos liittymää suurennetaan siirtymällä korkeammalle jännitteelle, nykyinen liittymissopimus irtisanotaan ja uusi liittymissopimus tehdään voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Muut muutokset liittymisjohtoihin peritään muutos- tai rakentamiskustannusten mukaan.

Keskijänniteliittymät

Jos sähkön tarve myöhemmin kasvaa, peritään lisäliittymismaksu. Lisäliittymismaksu on voimassa olevan hinnaston mukainen uuden liittymistehon ja olemassa olevan liittymistehon liittymismaksujen erotus.

Liittymän pienentyessä ei liittymismaksujen erotusta palautetta vaan oikeus alkuperäiseen liittymistehoon säilyy. Jos liittymä pienennetään siirtymällä alemmalle jännitteelle, nykyinen liittymissopimus irtisanotaan ja uusi liittymissopimus tehdään voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Muut muutokset liittymisjohtoihin peritään tapauskohtaisesti muutos- ja rakentamiskustannusten mukaan.
 

Vesilaskutus ja vedenkäytön arviointi


Veden laskutus perustuu kohteen vuosikulutusarvioon, ja laskutus tasataan kerran vuodessa kohteesta ilmoitetun vesilukeman perusteella. Asiakkaan tehtävä on ilmoittaa Jyväskylän Energialle, jos kohteen vedenkäytössä tapahtuu selviä muutoksia, kuten esimerkiksi että kohteen asukasmäärä muuttuu. Näin voidaan hyvissä ajoin reagoida kulutusmuutokseen ja asiakas voi välttyä esimerkiksi isoilta tasauslaskuilta. Ilmoituksen voi tehdä suoraan Jyväskylän Energian asiakaspalveluun. Vesilaskutuksen tasaus tehdään vähintään kerran vuodessa, jolloin asiakkaille postitetaan vesimittarilukeman ilmoituskortti. Asiakkaan tehtävä onkin ilmoittaa kohteensa vesimittarilukema Jyväskylän Energialle.

Veden luvaton käyttö

Vesiverkkoon saavat tehdä liitoksia ainoastaan Jyväskylän Energian hyväksymät urakoitsijat. Samoin tonttiventtiilin sulkemisen ja avaamisen saavat tehdä ainoastaan Jyväskylän Energian hyväksymät urakoitsijat.

Tonttiventtiilin sulkeminen 

Kiinteistön vesiliittymässä tonttiventtiilin sulun ja aukaisun voi tilata Jyväskylän Energialta vähintään viittä työpäivää ennen aiottua ajankohtaa.

Kiireettömät vedensulkupyynnöt tilataan arkisin työaikana neuvonnan numeron kautta 014 366 4000.

Kiireellisissä vuototapauksissa soitetaan vikanumeroon, joka päivystä vuorokaudet ympäri viikon jokaisena päivänä numerossa 014 366 4040.

Korvausten hakeminen vesivahinkotilanteissa

Viemäritukos tai vesijohtovuoto voi aiheuttaa vahingon, jonka vuoksi voi hakea korvausta. Ennen korvauksen hakemista on syytä selvittää, kenen huoltovastuulla vahingon aiheuttanut johto on - kiinteistön vai Jyväskylän Energian. Jos on syytä epäillä, että vahingon aiheuttanut putki on JE:n, olkaa viipymättä yhteydessä Jyväskylän Energiaan. Kiireelliset tapaukset hoidetaan ympäri vuorokauden vikapäivystyksestä p. 014 366 4040.

Vahingonkorvaukset selvitetään normaalina työaikana. Kun vahinkotapaus on selvitetty Jyväskylän Energian ja kiinteistön edustajan kesken, ja jos vastuu on JE:n, asia siirtyy vakuutusyhtiömme hoidettavaksi. JE:ltä voi hakea korvausta vapaamuotoisella, kirjallisella hakemuksella, josta käyvät ilmi asian selvittämisen kannalta tarpeelliset tiedot:

  • Vahingon aika ja paikka
  • Tiedot vahingon aiheuttajasta
  • Vahingoittuneen omaisuuden tarkat tiedot: kuitit, valokuvat, ikätiedot
  • Korvauksen hakijan pankkiyhteystiedot
  • Allekirjoitus ja yhteystiedot

 

Korvaushakemukset toimitetaan osoitteella
Jyväskylän Energia Oy / korvaushakemus
Käyttöpäällikkö
PL 410
40101 Jyväskylä

Asumisen aikana

 

 

Rakentajalle-pääsivulle:

 

 

Liittymispalvelu
Rakentajien uudet sähkö-, lämpö- ja vesiliittymät

Yhteystiedot:
Puh. 014 366 4030

Lähetä viesti
Mittauspalvelu
Energiamittauspalvelut

Yhteystiedot:
Puh. 014 366 4030
Puhelinpalvelu arkisin klo 8 - 20 ja la klo 10 - 16

Lähetä viesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekka Pahkamäki
Vesihuoltoverkkojen käyttö ja kunnossapito

Yhteystiedot:
Puh. 050 310 0145
Jyväskylän Energia Oy/Viitaniemen pintavesilaitos
Eeronkatu 12
40720 JYVÄSKYLÄ
etunimi.sukunimi@jenergia.fi