Ota yhteyttä

JE:n yksityisasiakkaiden sähkö vaihtuu vihreäksi

30.9.2013

Tammikuun alusta lukien Jyväskylän Energian yksityisasiakkaat saavat normisähkön tilalle puusähköä entisin hinnoin. Tämän tekevät mahdolliseksi alkuperätakuujärjestelmä ja JE:n sitoutuminen biopolttoaineen käytön kasvattamiseen omassa tuotannossa.  

JE:n yksityisasiakkaiden jatkossa saama sähkö on puusähköä. JE tuottaa itse vuodessa 700 - 1000 GWh (gigawattituntia) sähköä, josta noin puolet puupolttoaineilla.

-        Jyväskylän Energia sitoutuu sekä energian tuotannossa että hankinnassa ympäristöystävällisyyteen, joka on arvo sekä meille että asiakkaillemme. Vaikka aiemminkin meillä on ollut omia vihreän energian tuotteita, voimme nyt osoittaa myymiemme tuotteiden alkuperän järjestelmällä, joka tunnetaan kautta Euroopan, iloitsee myyntipäällikkö Tero Vänttilä Jyväskylän Energiasta.  

Sähköä käyttäjän arvoihin sopivalla tavalla tuotettuna

Suomalaisilla sähkönkäyttäjillä on jo pitkään ollut mahdollisuus ostaa sähköä omia arvojaan vastaavalla tavalla tuotettuna. Valittavana on ollut esim. vesivoimaa, tuulivoimaa, biosähköä ja ydinvoimaa. Yleisimmin sähkö ostetaan ns. normisähkönä, jonka tuotanto koostuu yleensä myyjän omasta ja pohjoismaisen sähköpörssin tuotantojakaumasta. Asiakas ja myyjä eivät sopimuksen tekovaiheessa tiedä, missä suhteessa eri tuotantomuotoja hankinta sisältää. Aina ei etukäteen voi ennustaa myöskään myyjän mahdollisen oman tuotannon bio-osuutta.

Aikaisemmin sähkön myyjä on voinut myydä vihreää sähköä, vaikka omaa tuotantoa ei olisi. Tämä on onnistunut, koska sähköpörssin tuotantojakaumassa on ollut runsaasti vesivoimalla tuotettua sähköä, jota myyjä on voinut käyttää oman vihreän myyntinsä kattamiseen. Jatkossa pörssissä on arvioitu olevan entistä vähemmän vapaata vihreyttä.

Heinäkuussa voimaan astunut uusi sähkömarkkinalaki määritteli ympäristöystävällisen sähkön myynnille pelisäännöt. Jatkossa voimalaitos rekisteröityy Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin ylläpitämään järjestelmään, mikäli tuotannon alkuperä halutaan varmentaa. Tämän jälkeen laitos raportoi kuukausittain käyttämänsä polttoaineet viranomaiselle, joka myöntää alkuperätakuut. Uudessa järjestelmässä vihreys on siis irrotettavissa perussähköstä ja myytävissä eteenpäin omana tuotteenaan. Jos näin tehdään, laitoksen varsinainen sähköntuotanto kirjataan sähköpörssin tuotantojakaumaan ns. harmaana sähkönä.

Jyväskylän Energian Rauhalahden ja Keljonlahden lämpövoimalaitokset täyttävät viranomaisen vaatimukset, ja ne on liitetty alkuperätakuujärjestelmään. Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana JE voi myydä myös tuulivoimalaitosten sertifioitua tuotantoa.

-        JE:lle sitoutuminen yksityisasiakkaiden sähkön täyteen vihreyteen merkitsee omassa tuotannossa ponnistelua maakunnan biopolttoaineiden määrän maksimoimiseksi, Vänttilä kertoo.

Ympäristöystävällisen sähkön kysyntä on ollut viime vuosina noussut. Kiinnostus suomalaista puusähköä kohtaan on virinnyt myös Keski-Euroopassa. Alkuperätakuujärjestelmän avulla JE on myynyt alkuperätakuita muun muassa Hollantiin.

Lisätiedot: myyntipäällikkö Tero Vänttilä, Jyväskylän Energia -yhtiöt, p. 0400 373 189.