Ota yhteyttä

Jyväskylän Energian energiavuosi 2017: JE kasvatti sähkönmyyntiään sekä energiantuotannossa edelleen uusiutuvien määrää

23.1.2018

Jyväskylän Energia (JE) lisäsi taas uusiutuvan energiatuotannon määrää viime vuonna. Uusiutuvilla tuotettiin 52,8 % kaukolämmöstä ja sähköstä 57,9 %. Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä tuplaantui.

Jyväskylän Energia -yhtiöiden tuottamasta kaukolämmöstä oli vuonna 2017 hiilineutraalia peräti 52,8 %. Lämpöä Jyväskylän Energia tuotti ja myi hieman vähemmän kuin vuonna 2016, lämpimästä talvesta johtuen. Lämpöä tuotettiin 1175 GWh ja myytiin 1098 GWh. Ekotehokkaan lämmön ja sähkön yhteistuotannon osuus kaikesta Jyväskylän Energia -yhtiöiden lämmöntuotannosta pysyi vuoden 2016 tasolla, 98,5 %:ssa. Myös kotimaisuusaste pysyi korkeana, ollen nyt peräti 99 %.

Biopolttoaineita eniten käyttävien energiayhtiöiden kärkijoukkoon kuuluva Jyväskylän Energia pystyi edelleen kasvattamaan sähkön ja kaukolämmön tuotannossa käytettyjen puupolttoaineiden osuutta yhdellä prosenttiyksiköllä 51,9:stä 52,9:ään.

Turpeen osuus Jyväskylän Energia -yhtiöiden polttoaineissa laski hieman ja oli nyt n. 45,4 %. Hiilellä, öljyllä ja biokaasulla oli kaikilla alle 1 %:n osuudet. Hiilen (0,05 %) ja öljyn (0,88 %) osuudet laskivat, mutta biokaasun osuus kasvoi hieman edellisvuodesta (2016) ollen nyt 0,74 %.

Sähkön tuotannossa tuulivoiman määrä on tuplaantunut edellisvuoteen (2016) verrattuna. Viime vuonna tuulella tuotettiin sähköä 38,8 GWh. Jyväskylän Energian osakkuusyhtiöstään Suomen Hyötytuuli Oy:stä saaman tuulivoiman määrä kasvoi edellisvuodesta Porin Tahkoluodon merituulipuiston sekä Raahen Annankankaan tuulipuiston avaamisen myötä. Uudet puistot kasvattivat JE:n oman tuulivoiman osuutta niin, että nyt sitä riittää jopa 30 000 kerrostalokodin sähköistämiseen.

Jyväskylän Energian sähkönmyynti (961 GWh) kasvoi vuonna 2017 edellisvuotisesta 11 prosenttia (2016: 863 GWh). Erityisesti JE:n sähkönmyynnin kuluttaja-asiakkaiden määrä on kasvanut nyt kahtena peräkkäisenä vuonna.

Jyväskylän keskusta-alueen sähköverkkoja hoitava JE-Siirto Oy toimitti jakeluverkon asiakkaille vuonna 2017 energiaa 649,7 GWh, eli saman verran kuin vuonna 2016. JE-Siirron hoitaman jakeluverkon viimevuotinen tehohuippu koettiin 4. tammikuuta kello 16-17 (114,2 MW).

Energiavuoden 2017 luvut ovat JE:n osalta vielä alustavia. Viralliset luvut ilmestyvät loppukeväällä koottavassa yhteiskuntavastuuraportissa. Energiateollisuus ry julkistamat valtakunnalliset sähkötilastot on julkaistu 23.1.2018 osoitteessa www.energia.fi.

Lisätiedot: asiakkuusjohtaja Satu Kuusinen, Jyväskylän Energia -yhtiöt, p.040 732 7447