Ota yhteyttä

Kiertotalousdemolaitoksen suunnittelu käynnistyy Jyväskylässä

30.8.2017

Teknologiateollisuus ry:n käynnistämä kiertotalousdemolaitos-hanke on edennyt seuraavaan vaiheeseen, jossa hankkeen veturiyritykset Jyväskylän Energia Oy, Tapojärvi Oy ja ELKER Oy aloittavat laitoksen tarkemman mallinnuksen. Suunnittelutyö toteuttaa Elomatic Oy.

Hankkeen tavoitteena on tehostaa sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätystä hyödyntämällä uusia metallien talteenottomenetelmiä, joita Jyväskylän Energia Oy on kehittänyt useiden vuosien ajan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen kanssa.

- Sähkö- ja elektroniikkaromu on yksi suurimmista ja arvokkaimmista jätevirroista, kertoo Teknologiateollisuus ry:n valmiuspäällikkö Peter Malmström.
- Nykyisillä käsittelymenetelmillä menetetään arvokkaita materiaaleja, kuten harvinaiset maametallit, joilla on tärkeä rooli suomalaisen teollisuuden ja kansallisen huoltovarmuudenkin kannalta.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa laitoksen prosessi mallinnetaan yksityiskohtaisesti, jolloin laitoksen tuotot ja tarvittavat investoinnin voidaan laskea.

- Jyväskylän Energia on jo usean vuoden ajan kehittänyt menetelmiä yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa jalometallien ja harvinaisten maametallien talteenottamiseksi voimalaitostuhkasta, kertoo Jyväskylän Energian Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Kantola.
- Etsimme ja kehitämme aktiivisesti tulevaisuuden liiketoimintaa. Kiertotalous ja resurssitehokkuus tarjoavat laajan ja mielenkiintoisen mahdollisuuden kasvattaa uudentyyppistä liiketoimintaa perinteisen energialiiketoiminnan rinnalle.

Materiaalinkäsittelyyn ja teollisuusprosessien hoitoon erikoistunut Tapojärvi Oy näkee paljon potentiaalia hankkeessa kehitettäville talteenottoprosesseille.
- Haluamme selvittää miten nyt kehitettäviä hydrometallurgisia menetelmiä voitaisiin soveltaa esimerkiksi kaivos- ja metalliteollisuuden sivuvirtojen käsittelyssä. Olemme tuotteistaneet teollisuuden sivuvirtoja yli kymmenen vuoden ajan, toteaa Tapojärvi Oy:n operatiivinen johtaja Martti Kaikkonen.

Kiertotalousdemolaitoksen toiminnan kannalta on kriittistä varmistaa, että hyvälaatuista käsiteltävää on riittävästi saatavilla. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisöjen palveluyhtiö Elker Oy on tärkeä lenkki tässä.
- Huolehdimme sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuun käytännön velvoitteista omistajatuottajayhteisöidemme jäsenyrityksille. Yksi velvoitteista koskee parhaan saatavilla olevan teknologian (Best Available Technology, BAT) käyttöä. Eli käsittelyssä tulisi käyttää parasta käyttökelpoista teknologiaa.  Tässä hankkeessa näemme tilaisuuden kurkistaa myös käsittelyteknologioiden kehittymiseen, toteaa Elker Oy:n toimitusjohtaja Sakari Hietala.
- Suomen kaltainen toimintaympäristö sopii mielestämme erinomaisesti myös uusien teknologioiden käyttökelpoisuuden varmistamiseen ja haluamme ilman muuta osaltamme olla mahdollistamassa tätä kehitystä.


Lisätietoja:

Risto Ryymin, Jyväskylän Energia Oy, puh: 050 5910410, email: risto.ryymin@jenergia.fi
Martti Kaikkonen, Tapojärvi Oy, puh: 0400 319 812, email: martti.kaikkonen@tapojarvi.fi
Sakari Hietala, Elker Oy, puh: 050 543 2643 , email: sakari.hietala@elker.fi

Jyväskylän Energia -yhtiöiden perustehtävä on luoda edellytykset asiakkaiden hyvinvoinnille tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja energian ja veden tuotantoon, jakeluun ja käyttöön. Konsernissa työskentelee 260 ammattilaista, ja liikevaihto vuonna 2016 oli 194 miljoonaa euroa. Jyväskylän Energia Oy:n omistaa Jyväskylän kaupunki. www.jyvaskylanenergia.fi


Tapojärvi Oy on erikoistunut kaivosurakointiin, materiaalinkäsittelyyn sekä tehdas- ja teollisuusprosessien hoitoon. Yhtiö toimii kiinteänä osana asiakkaidensa tuotantoprosesseja ja kehittää toimintoja yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Yhtiö ottaa myös ympäristön huomioon toiminnassaan ja etsii koko ajan asiakkailleen ratkaisuja, jotka tukevat kestävän kehityksen periaatteita. www.tapojarvi.fi

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi tuottajayhteisöjen puolesta esimerkiksi laitteiden keräyksen ja kuljetuksen, raportoinnin, taloushallinnon, kustannusten jakamisen sekä muut tuottajayhteisöjen sille määräämät tehtävät. Elker Oy:n perustivat marraskuussa 2004 tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry. www.elker.fi