Ota yhteyttä

Pitkäjänteinen kehitystyö vakautti hintoja: Veden hinta laskee – kaukolämmön hinta ei nouse tänä eikä ensi vuonna

8.5.2017

Jyväskylän Energia –yhtiöt (JE) alentaa veden hintaa. Toimintansa tehostumisen ansiosta yhtiö pystyi samalla lupaamaan, ettei myöskään sen kaukolämmön hinta nouse tänä eikä ensi vuonna. 

Veden hinnan lasku toteutuu 1.7.2017 alkaen. Alennus kohdistuu jäteveden käyttömaksuun, joka alenee 20 %. Jäteveden käyttömaksu on jatkossa 2,00 €/m3 – jäteveden perusmaksu ja puhtaan veden maksut säilyvät ennallaan.

Alennuksen vaikutus vesilaskun loppusummaan on kahdelle esimerkkikiinteistölle seuraava:
• Noin 120 neliön omakotitalossa asuvalla kolmihenkisellä perheellä, jonka veden kulutus on noin 180 kuutiota vuodessa, vesilaskun loppusumma laskee 7,7 %. Kuukaudessa alennus on noin 2,5 euroa henkilöltä.
• Noin 30 huoneiston ja 75 asukkaan kerrostalolla, jonka vedenkulutus on noin 5000 kuutiota vuodessa, vesilaskun loppusumma laskee 9,2 %, eli noin 2,8 euroa henkilöä kohti kuukaudessa.

Jyväskylässä veden kokonaishinta on pysynyt samalla tasolla vuodet 2016 ja 2017. Edellisen kerran vesihinnasto muuttui Jyväskylässä vuoden 2016 alussa, jolloin veden hinnoittelurakennetta muokattiin perusmaksua nostamalla ja käyttömaksua vastaavasti alentamalla. Perusmaksulla katetaan veden kulutuksesta riippumattomia kiinteitä kustannuksia, joiden osuus tyypillisesti on 80 – 90 % vesiliiketoiminnan kuluista.

Nyt päätetty jäteveden käyttömaksun alennus merkitsee Jyväskylän Energialle tulojen pienenemistä noin kolmella miljoonalla eurolla vuodessa. Vuonna 2017 tästä toteutuu puolet.

- Kaukolämmössä ja vedessä hintojen taltuttamiseksi on tehty vuosien pitkäjänteinen työ. Toimintaa on kehitetty ja tehokkuutta kasvatettu systemaattisesti. Tulos on parantunut monen yksittäisen kehitysaskeleen kautta, mikä näkyy esimerkiksi voimalaitosten ja kaukolämpöverkon taloudellisempana käyttönä. Vedessä olemme saaneet valmiiksi vedentuotannon suuret laitosinvestoinnit ja pystyneet parantamaan verkostoinvestointien kustannustehokkuutta. Asiaan vaikuttaa myös hulevesivastuun siirtyminen kaupungille, kertoo JE:n verkkojohtaja Kari Kautto.

Heinäkuussa alenevilla maksuilla lasketaan selvittävän myös Nenäinniemen puhdistamon noin 30 M€:n saneerauksen lähivuosille tuomista kustannuksista, jotka veden hintaan siirrettyinä olisivat tarkoittaneet noin 7 %:n hinnan korotusta.

Uudistettu veden toimitushinnasto julkaistaan osoitteessa https://www.jyvaskylanenergia.fi/hinnastot-ja-sopimusehdot toukokuun loppuun mennessä. 

JE:n kaukolämmön hinnat muuttuivat edelliskerran lokakuussa 2015, jolloin muutos veden tapaan korjasi vain hinnoittelun rakennetta. Kaukolämmössä hintoja ei ole korotettu 2,5 viime vuoden aikana.

- Olemme sitoutuneet JE:llä pitämään kaukolämmön hinnan jatkossakin ennakoitavana ja kilpailukykyisenä. Huolettomuutensa ja varmuutensa ansiosta kaukolämpö on taajamien ykköslämmittäjä, jonka markkinaosuus jatkaa kasvuaan vuodesta toiseen, toteaa asiakkuusjohtaja Tapo Lehtoranta JE:ltä.


Lisätiedot: verkkojohtaja Kari Kautto, p. 040 5532 192 tai asiakkuusjohtaja Tapo Lehtoranta, p. 040 5360 153, Jyväskylän Energia -yhtiöt