Ota yhteyttä

Jyväskylän Energian tulos nousi 16 M€ voitolle

27.3.2017

Jyväskylän Energia -konsernin (JE) voitto tilikaudelta 2016 oli 16,4 miljoonaa euroa. Kolmea edellisvuotta viileämmän sään turvin ja 194 M€:n liikevaihdolla konserni tuplasi liikevoittonsa. Kaupunkiomistajalle JE tuloutti lainan korkoja 8,9 M€.

Suurimmat liikevoittoa parantaneet tekijät olivat kylmemmästä vuodesta johtunut myynnin lisäys sekä energiantuotannon käyttöasteen ja hyötysuhteen paraneminen. Lisäksi tulokseen vaikuttivat mm. voimalaitosten onnistuneesti optimoitu ajojärjestys, veteen liittyvien palveluostojen väheneminen, hulevedestä kaupungilta saadut tulot, polttoainejakauman optimointi ja savukaasupesurin käyttöönotto.

Ehjä toimintavuosi nosti trendin näkyviin

Vuosi 2016 oli JE:lle yleissävyltään myönteinen: suuremmilta laiterikoilta ja yllätyksiltä vältyttiin, ja voimalaitoksia pystyttiin ajamaan rajoituksitta kysynnän mukaan. Tulostrendi kääntyi positiiviseksi jo vuonna 2015, mutta tuolloin lukemia heikensi Rauhalahden IED-remontti, jonka takia kesän alhaisen kysynnän aikana jouduttiin tuottamaan kaukolämpö Keljonlahden voimalaitoksella. Samalla alhaisesta sähkön hinnasta huolimatta jouduttiin tuottamaan tappiollista lauhdesähköä.

Viime vuosi oli Jyväskylässä kolmen erittäin lämpimän vuoden jälkeen jälleen hivenen kylmempi (keskilämpötila 4,1˚C). Tämäkin aseteluku jäi kuitenkin 25 vuoden keskiarvoa (3,8˚C) lämpimämmäksi. Jatkossakin säällä on merkittävä rooli JE:n tuloksessa.

- Aiemmin tilanne oli tasaisempi kylmien ja lämpimien vuosien suhteen, mutta nyt tulos on käynyt sääherkemmäksi: kun tuotantokapasiteettia on parannettu, suurin hyöty tehdyistä panostuksista – esimerkiksi savukaasupesurista – saadaan keskivertoa kylmempinä vuosina, sanoo JE:n talousjohtaja Pasi Jalonen.

Jalonen mukaan toinen tuloksen selittäjä on onnistunut operatiivinen toiminta: kustannustietoisuus on parantunut koko organisaatiossa, ja laitosten ajo ja polttoaineiden käyttö tehostunut. Polttoaineet ovat JE:n suurin tuotannontekijä, joka vie konsernin vuosibudjetista 23 %. Puun osuus konsernin polttoainekäytöstä nousi jälleen ennätykseen (51,9 %). Turpeen osuus polttoaineissa säilyi ennallaan (46 %). Hiilellä, öljyllä ja biokaasulla oli kaikilla alle 1 %:n osuudet. JE:n energiantuotannon polttoaineiden kotimaisuusaste nousi 98 prosenttiin. Polttoaineiden kokonaiskäyttö väheni edellisvuodesta 21 prosenttia, mikä johtui voimalaitosten onnistuneesta ajojärjestyksestä ja parantuneesta hyötysuhteesta.

Monta vuotta jatkuneiden alhaisen sähkönhinnan ja lauhojen säiden takia voimalaitokset ovat tuottaneet sähköä ja lämpöä huomattavasti kapasiteettiaan vähemmän. Siksi JE on muutaman vuoden ajan systemaattisesti leikannut polttoaineostojaan. Varastoja on pienennetty, ja sama linja jatkuu vuoden 2018 lopulle: polttoaineita hankitaan kymmenisen prosenttia normaalitasoa vähemmän. Vaikka puupolttoaineen tarjonta kautta maan on viime vuosina kasvanut kansallisten ilmastotavoitteiden ja tukitoimien vauhdittamana, energiapuun menekki ei ole pysynyt samassa tahdissa.        

Tulosparannukseen vaikuttivat myös kustannusten väheneminen tai odotettua pienempi nousu. Esimerkiksi Nenäinniemen puhdistamon investointihankkeen tiedetään nostavan merkittävästi jäteveden puhdistuskustannuksia, mutta se ei vielä näkynyt tilikaudella 2016. Myös putkirikkojen väheneminen vesiverkossa näkyi ostopalveluiden tarpeen pienenemisenä.

- Näyttää siltä, että rikkojen vähenemisessä alkavat näkyä tarveperusteisesti tehdyt saneeraukset ja uusinnat. Työtä ja rahanreikiä on kuitenkin paljon jäljellä. Esimerkiksi vesiverkkoihin ja vedentuotantoon vuonna 2016 tehdyt investoinnit (13,9 M€) kyettiin nyt vasta kolmannen kerran vesiliiketoimintamme historiassa rahoittamaan vesiliiketoiminnan tuotoilla. Kaikkiaan konserni on pystynyt säilyttämään investointiensa vuosivauhdin noin 26 M€:n tasolla/vuosi, Jalonen tulkitsee.

JE jatkoi 2015 uudistetulla 1+3 -strategialla, jossa ”1” tarkoittaa nykyisen liiketoiminnan ylläpitoa, parantamista ja tehostamista, ja ”+3” tarkoittaa sähkön myynnin, lämmön ja viilennyksen sekä vesiliiketoiminnan kehitysohjelmia. Kehittämisen tavoitteena on kasvattaa kyseisiä liiketoiminta-alueita yksin tai valittujen kumppaneiden kanssa valtakunnallisesti merkittäväksi toiminnaksi.

Velkaa konsernilla on noin 390 M€, josta omistajalle 150 M€ ja rahalaitoksille 240 M€. Kaukolämmön ja sähkön siirtohinnoissa JE on suurten kaupunkiyhtiön keskitasoa. Veden hinta on vertailuryhmän kärkeä, mutta pysyi muuttumattomana tilivuoden ajan. Sähkön asiakasmäärä kasvoi yli 10 000 sopimuksella. Lauha sää alensi myös sähkönmyynnin liikevaihtoa alhaisen pörssihinnan takia.

Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta                                                                                                                        

Tunnuslukuja, konserni

2016

2015

2014

Liikevaihto t€

193 870

186 374

183 367

Liikevoitto t€

36 412

17 707

8 716

Liikevoitto %

18,8

9,5

4,8

Oman pääoman tuotto %

15,3

neg

neg

Omavaraisuusaste %

20,0

17,0

6,5

Tunnuslukuja, emoyhtiö

2016

2015

2014

Liikevaihto t€

210 947

217 633

206 481

Liikevoitto t€

33 018

13 775

12 571

Liikevoitto %

15,7

6,3

6,1

Oman pääoman tuotto %

11,3

neg

neg

Omavaraisuusaste %

30,3

27,1

15,1

Konsernin tunnuslukuja:                    

Liikevaihto liiketoiminnoittain t€

2016

2015

2014

Lämpö

71 845

65 023

60 662

Sähkö

61 043

66 059

68 451

Vesi

40 160

37 086

35 683

Muut

20 824

18 206

18 571

 

Investoinnit liiketoiminnoittain t€

2016

2015

2014

Lämpö ja sähkö

10 897

14 150

13 992

Vesi

13 944

12 898

14 723

Muut

1 301

1 114

1 191

Muut tunnusluvut liiketoiminnasta

Energian myynti, konserni

2016

2015

2014

Lämpö (GWh)

1 120

1 008

1 024

Sähkö (GWh)

859

777

829

 

Vesiliiketoiminta

2016

2015

2014

Veden tuotanto m3

8 431 872

8 278 232

8 365 851

Veden talousmyynti m3

7 366 912

7 444 796

7 417 283

Jäteveden laskutus m3

7 458 660

7 465 645

7 526 404

Henkilöstö

Keskimääräiset henkilöstömäärät

2016

2015

2014

Konserni

260

261

258

Emoyhtiö

210

210

150

 

Palkkasummat t€

2016

2015

2014

Konserni

13 797

13 655

13 061

Emoyhtiö

11 308

11 365

7 497

 

Lisätiedot: talousjohtaja Pasi Jalonen, Jyväskylän Energia -yhtiöt, p. 0500 790 669