Ota yhteyttä

Sähkönkäyttö kasvussa Jyväskylässä

23.1.2017

Jyväskylän keskustan sähköverkkoja hoitava JE-Siirto Oy toimitti jakeluverkon asiakkaille vuonna 2016 energiaa 649 GWh. Luvussa on kasvua edellisvuodesta kolme prosenttia. JE-Siirron hoitaman jakeluverkon asiakkaille toimitetun sähkön viimevuotinen tehohuippu koettiin 19. tammikuuta kello 17 – 18 (124,2 MW). Tuolloin jakeluverkkoon toimitettu teho oli 7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2015 tehohuipussa.

Jyväskylän Energian sähkönmyynti (863 GWh) kasvoi vuonna 2016 edellisvuotisesta seitsemän prosenttiyksikköä (2015: 807 GWh). Myynnin kasvusta leijonanosa tuli kotikaupungin ulkopuolelta.

Jyväskylän Energia -yhtiöiden tuottamasta kaukolämmöstä oli vuonna 2016 hiilineutraalia peräti 51 %. Lämpöä Jyväskylän Energia tuotti 12 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän, ja oma kaukolämmön myynti kasvoi noin 11 prosenttiyksikköä. Vuosi 2016 oli Jyväskylässä lämmitystarveluvulla mitattuna edellisvuotta kylmempi. Kaukolämpömäärän kasvua vauhditti myös lämpöverkkoon liitetyn rakennustilavuuden kasvu (2 %).

Ekotehokkaan lämmön ja sähkön yhteistuotannon osuus kaikesta Jyväskylän Energia -yhtiöiden lämmöntuotannosta nousi 98 %:iin vuonna 2016. Yhteistuotannon osuuden kasvu vaikutti myös lämpökeskuksien öljynkäytön vähenemiseen. Öljyn osuus konsernin polttoaineissa jäi noin yhteen prosenttiin eli väheni prosenttiyksikön.

Biopolttoaineita eniten käyttävien energiayhtiöiden kärkijoukkoon kuuluva Jyväskylän Energia pystyi edelleen kasvattamaan puunpolttoaineiden osuutta puolella prosenttiyksiköllä 50,9:stä 51,4:ään. Puupolttoaineesta metsähaketta oli noin kaksi kolmannesta ja loput metsäteollisuuden sivutuotteita.

Turpeen osuus Jyväskylän Energia -yhtiöiden polttoaineissa säilyi ennallaan (46 %). Hiilellä, öljyllä ja biokaasulla oli kaikilla alle 1 %:n osuudet. JE:n energiantuotannon polttoaineiden kotimaisuusaste nousi viime vuonna 98 prosenttiin. Polttoaineiden kokonaiskäyttö väheni edellisvuodesta 21 prosenttia.

Jyväskylän Energian Suomen Hyötytuuli Oy:stä saaman oman tuulivoiman määrä kasvoi edellisvuodesta 24 prosenttia. Tourujoen vanhan vesivoimala tuotti 1,8 GWh:ta (1800 megawattituntia). Määrä riittäisi noin 940 pienen kerrostaloasunnon sähköistämiseen. Jyväskylän Energia -yhtiöiden sähköntuotannosta oman vesivoiman määrä oli noin 0,3 %.

Energiateollisuus ry julkisti juuri valtakunnalliset sähkötilastot. Energiavuoden 2016 luvut ovat JE:n osalta vielä alustavia. Viralliset luvut ilmestyvät loppukeväällä koottavasta yhteiskuntavastuuraportista.


Lisätiedot: markkinointi- ja viestintäjohtaja Satu Kuusinen, Jyväskylän Energia -yhtiöt, p.040 7327447