Ota yhteyttä

Tutustu JE:n energiantuotantoon! 

Keljonlahden voimalaitos

Keljonlahti


Vuonna 2010 valmistunut Keljonlahden voimalaitos on suurempi kahdesta Jyväskylän voimalaitoksesta. Voimalaitos voi tuottaa joko yhteistuotantona lämpöä ja sähköä, lauhdetuotantona pelkästään sähköä tai reduktioajossa vain lämpöä. Polttoaineena käytetään pääasiassa puuta ja apupolttoaineena turvetta. Keljonlahden voimalaitos täyttää tiukat ympäristökriteerit pitkälle tulevaisuuteen. Savukaasut puhdistetaan mm. sähkösuotimella ja savukaasujen sisältämä lämpö otetaan talteen ja käytetään palamisilman esilämmitykseen.

 

Rauhalahden voimalaitos


Rauhalahti


Rauhalahden voimalaitos on vuonna 1986 valmistunut vanhempi ja pienempi Jyväskylän voimalaitoksista. Rauhalahden voimalaitos on tyypiltään vastapainevoimalaitos eli sillä tuotetaan sähköä- ja lämpöä kustannustehokkaasti yhteistuotannossa. Polttoaineena käytetään puuta ja turvetta kumpaakin keskimäärin noin 50 %. Rauhalahden voimalaitoksella valmistui syksyllä 2015 uusimman teollisuuspäästödirektiivin mukainen uudistustyö. Saneerauksen myötä Rauhalahden voimalaitoksen päästötasot laskevat entisestään ja voimalaitoksen käyttöikä jatkuu aina vuoteen 2030. Saneerauksessa uusittiin esimerkiksi sähkösuodin ja asennettiin myös savukaasupesuri, jolloin savukaasuista saadaan energiaa talteen noin 3000 omakotitalon tyypillisen tehon tarpeen verran.

 

BiokaasulaitosBiokaasulaitos


Jyväskylän Energia on viime vuosina lisännyt merkittävästi uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Kaatopaikalta saatava biokaasu on korvannut sekä öljyä että turvetta kaukolämmöntuotannossa. Nyt olemme ottaneet käyttöön vanhan biokaasulaitoksen rinnalle myös mikro-CHP-laitoksen, jossa biokaasulla voidaan tuottaa myös sähköä. Biokaasun hyödyntäminen sähkön- ja lämmön tuotantoon vähentää myös kaatopaikkatoiminnasta aiheutuvia päästöjä, kun biokaasu käytetään hyödyksi. Biokaasun palamistuotteena syntyy huomattavasti vähemmän ympäristöpäästöjä, kuin esimerkiksi öljyä polttaessa, koska biokaasu palaa puhtaammin. Biokaasun polttaminen ei myöskään lisää ilmakehään siirtyvää hiilidioksidimäärää, koska polttaessa biokaasusta vapautuu sama määrä hiilidioksidia kuin kaatopaikalta vapautuisi normaaleissa mädäntymisprosesseissa. Biokaasulla tuotettu vuosittainen kaukolämpö vastaa noin 1200 tyypillisen omakotitalon vuotuista lämmitysenergiantarvetta.

  

Riku Martikainen
Kaukolämmön myynti, yritykset ja yhteisöt, tekninen myynti

Yhteystiedot:
Puh. 040 668 2657
PL 4, 40101 Jyväskylä
Ohjelmakaari 10
etunimi.sukunimi@jenergia.fi
Teuvo Kangas
Kaukolämmön myynti, yritykset ja yhteisöt

Yhteystiedot:
Puh. 050 590 1039
PL 4, 40101 Jyväskylä
Ohjelmakaari 10
etunimi.sukunimi@jenergia.fi

Vikapäivystys


Puh. 014 366 4040
Päivystämme 24 h/vrk

 

Asiakaspalvelu


Puh. 014 366 4010
Arkisin klo 8–20, la klo 10–16