Ota yhteyttä

Kaukolämmön hinnoittelu

Kaukolämmön hintaan vaikuttavat monet tekijät kuten järjestelmän koko, käytettävät polttoaineet, verot sekä tuotantolaitosten ja verkoston huolellinen hoito. Jyväskylässä kaukolämpö tuotetaan kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti pääasiassa Keljonlahden ja Rauhalahden lämmön- ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa. Yhteistuotannossa laitoksen hyötysuhde saadaan nousemaan jopa yli 90 %. Yhteistuotantolaitoksissa hyödynnetään kaukolämpönä lauhdelämpö, joka muuten menisi hukkaan vesistöihin, joten yhteistuotanto on ennen kaikkea energiatehokasta.

Jyväskylässä kaukolämpö tuotetaan pääasiassa uusiutuvilla puupolttoaineilla tai turpeella, jotka hankitaan Keski-Suomesta tai lähialueilta, jolloin kaukolämpö on sekä ympäristöystävällinen että alueen kehitystä tukeva.

Hinnastot ja sopimusehdot -sivulta löydät ajantasaiset tiedot niin lämmön kuin muidenkin tuotteidemme hinnoista ja sopimusehdoista. Alla lisätietoa kaukolämmön hinnoittelun periaatteista.
 

Omakoti- ja paritalot


Omakoti- ja paritalojen hinnoittelu koostuu perusmaksusta ja energiamaksusta. Perusmaksu määräytyy rakennustilavuuden perusteella hinnaston mukaisesti. Energiamaksu on kaikille omakoti- ja paritaloille sama.

 

Muut kiinteistöt (mm. talo- ja kiinteistöyhtiöt)


Kaukolämmön hinnoittelurakenteemme muuttui muiden kuin omakoti- ja paritalojen osalta syksyllä 2015. Hinnoittelumuutokseen päädyttiin, sillä aiempi rakenne oli monilta osin vanhanaikainen, eikä enää vastannut nykyvaatimuksia. Muutos kannustaa energiatehokkuuteen. Asiakas voi omalla toiminnallaan vaikuttaa kaukolämpölaskuun jopa yli 92 % laskun loppusummasta.

1.10 2015 alkaen kaukolämmön hinta muodostuu neljästä osasta:

Perusmaksu – n. 8 % loppulaskusta
Huipputehomaksu – n. 25 % loppulaskusta
Energiamaksu – n. 67 % loppulaskusta
Paluuvesimaksu – +-10% loppulaskusta

Uudessa hinnoittelumallissa on monia etuja aiempaan verrattuna, mm.

1. Maksetaan siitä mitä käytetään
2. Aiemmin käytetty laskennallisia tilausvesivirran arvoja, nyt mitattuja tehon arvoja
3. Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet laskun loppusummaan kasvoivat huomattavasti
4. Vanha hinnoittelu staattinen, uusi huomattavasti dynaamisempi
5. Uusi hinnoittelurakenne on läpinäkyvämpi ja asiakasystävällisempi

Lämmönkäyttöhuippujen leikkaaminen kylmimpinä päivinä vaikuttaa lämpölaskuun kahdella tavalla: lyhyellä aikavälillä vaikutus on energiamaksuun ja pidemmällä aikavälillä myös tehomaksuun. Huipputehomaksu perustuu todelliseen mitattuun tehoon. Laskennallinen tehomaksu (ent. tilausvesivirta) aiheutti epäoikeudenmukaisen tilanteen monelle asiakkaalle. Uusi malli on oikeudenmukainen, sillä se perustuu käyttöön.

Kaukolämmön hinnoittelurakenteen muutos

Hinnoittelurakennemuutoksen esimerkkilaskelmat eri kiinteistöissä

 

Erikoiskohteet


Tuntitehopohjainen hinnoittelu ei sovellu kaikille kaukolämmön asiakkaille. Näitä kohteita voivat olla esimerkiksi maauimalat, katulämmityskohteet ja kiinteistöt, joissa hyödynnetään kaukolämmön paluuvettä. Näissä erikoiskohteissa hinnoittelu koostuu tilausvesivirtapohjaisesta perusmaksusta ja energiamaksusta. Energiamaksun hinta on näissä kohteissa eri kuin tehotuotteella. Erikoiskohteiden osalta käydään aina asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti lävitse, että mikä hinnoittelumalli on asiakkaan kannalta järkevin valinta.