Ota yhteyttä
 

Haluatko antaa palautetta Keljonlahden jäätiedotuksesta? 

Jäätiedotekysely kerää tietoa jäätiedotuksen onnistumisesta talvikaudella 2018-2019. Mittaukset Keljonlahden voimalaitoksen lähivesillä aloitettiin tällä talvikaudella 25.1. ja lopetettiin viikolla 14, kun jää kävi liian vaaralliseksi mittaajille. Voit vastata kyselyyn alla olevalla lomakkeella. Kysely on auki 30.4.2019 saakka.

Sivu 1/1

1. Taustatiedot

Sukupuoli

Ikäryhmä

2. Mitä kautta olet saanut tietoa Keljonlahden voimalaitoksen vaikutuksista Keljonlahden ja Pohjois-Päijänteen jäätilanteeseen talvella 2018-2019? Voit valita useamman vaihtoehdon allaolevista.

muualta mistä?

3. Haluaisin saada tietoa jäätilanteesta seuraavien kanavien kautta

JE:n somekanavista
muualta mistä?

4. Olen saanut tietoa jäätilanteesta talvella 2018-2019

5. Varoitukset heikoista jäistä (esim. lippusiima, merkkikepit, liikennemerkit) latu- ja kelkkareittien kohdalla ovat mielestäni olleet

Mikäli pidit järjestelyjä riittämättöminä, kerro, miten järjestelyjä tulisi parantaa.

6. Jäätilannetta koskeva tiedotus on ollut

7. Jäätiedotusta tarvitaan tulevina vuosina nykyistä

8. Ota kantaa seuraaviin väitteisiin valitsemalla KYLLÄ- tai EI-vaihtoehto

a) Jäälle asetettavista lippusiimoista ja varoitustauluista on enemmän vaaraa kuin hyötyä jäällä liikkujille

b) Jäähdytysveden aiheuttaman vaara-alueen merkintä jäälle on tulevaisuudessakin tarpeellista.

c) Jään vahvuuden mittaus ja esittäminen netissä on tulevaisuudessakin tarpeellista.

9. Ainakin joku perheeni jäsenistä ulkoilee Keljonlahden tai Pohjois-Päijänteen jäillä talvikaudella

10. Terveiseni voimalaitoksen jäätiedotuksen suunnittelijoille:

Terveiseni