Ota yhteyttä

Etuasiakaskyselystä uutta suuntaa etuohjelmalle

9.5.2016

Helmikuussa kysyimme etuasiakkailtamme ajatuksia JEE!-etuohjelmasta. Ohjelman kehittäminen jatkuu nyt asiakkaiden toivomaan suuntaan.

Etuasiakaskyselyyn vastasi yhteensä 1202 asiakasta. Tämä on pieni mutta silti hyvin suuntaa antava otos kaikista niistä 25 000:sta etuasiakkaastamme, jotka ovat etuohjelman uutiskirjeen tilanneet. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää tyytyväisyyttä etuohjelmaan ja saada eväitä sen jatkokehittämiseen.

Yli puolet vastaajista tyytyväisiä etuohjelmaan

Kyselyyn vastanneista 72 % oli Jyväskylästä ja sen lähialueilta. Muuten vastaajia oli aina Ivalosta Hankoon saakka. Reilusti yli puolet, 66 %, vastaajista oli tyytyväisiä etuohjelmaan. Tyytyväisyyden syiksi mainittiin mm. etujen monipuolisuus ja ylipäänsä etuohjelman olemassaolo. Tyytymättömyyttä aiheutti esimerkiksi se, ettei etuohjelmaa tiedetty olevan olemassakaan ennen kyselyn saapumista. Etuohjelmaa tai JEE!-etuohjelmaa ei myöskään niminä tunnistettu. Etuja oli kuitenkin käyttänyt jopa 80 % vastaajista.

Kyselyssä tiedusteltiin myös etuohjelman merkitystä asiakkuuteen. Hieman alle puolet vastaajista, 42,5 %, koki etuohjelman vaikuttavan halukkuutteen pysyä JE:n asiakkaana.

Etujen sisällöstä oltiin montaa mieltä. Eniten ajatuksia herätti etujen maantieteellinen sijainti – jos etu on mahdollista käyttää vain jollain tietyllä paikkakunnalla, se luonnollisesti rajaa ison osan asiakkaita pois edun piiristä. Useat etuohjelman edut ovat keskittyneet Keski-Suomen alueelle, jota sekä kiiteltiin että moitittiin.

Valtakunnallisten etujen saaminen mukaan etuohjelmaan oli ehdottomasti suurin toive etujen sisällön uudistamisessa. Lisäksi jatkossakin toivottiin lisää lippuetuja, esimerkiksi konsertteihin, elokuviin, teatteriin, urheiluotteluihin sekä muihin tapahtumiin – vapaaliput ja alennukset lipuista olivat myös tähänastisista eduista parhaimmiksi kiiteltyjä.

Valtakunnallisempi, monipuolisempi etuohjelma

Etujen monipuolisuutta pyritään jatkossa vahvistamaan. Lisäksi tahdomme tuoda etuohjelmaan lisää valtakunnallisesti hyödynnettäviä etuja, jotta ohjelma palvelisi mahdollisimman tasapuolisesti kaikkia etuasiakkaitamme. Tällä hetkellä valtakunnallisesti hyödynnettäviä etuja ovat kirjaedut Docendon verkkokaupasta, aurinkoenergiaetu (Kotiwatti), alennus kuvatuotteista kuvatkirjaksi.fi –palvelussa sekä Niemen muuttolaatikkoetu.

Vastauksista saimme myös tiedon, että JEE!-etuohjelman näkyvyyttä on parannettava ja siitä tulee viestiä entistä selkeämmin. Muutama muutos on jo tehty: jatkossa kaikki etuohjelman uutiskirjeet nimetään JEE!-uutiskirjeiksi, jonka jälkeen tulee vasta uutiskirjeen alaotsikko. Lisäksi olemme muuttaneet uutiskirjeen lähettäjän nimen norepy-osoitteesta Jyväskylän Energiaksi. Uusia sähkönmyynnin asiakkaita pyritään myös informoimaan mahdollisimman selkeästi JEE!-etuohjelmasta ja siihen liittymisestä heti asiakkuuden ensimetreillä.

 

Lisätietoa:

Etuasiakaskysely oli avoinna 15.-28.2. Kysely järjestettiin sivuillamme ja siitä ilmoitettiin etuasiakkaille erillisellä uutiskirjeellä. Kyselyssä oli mukana myös neljä arvontaa, joiden voittajat löydät täältä.

JEE!-etuohjelman omalta sivulta saat lisätietoa ohjelmasta sekä ajankohtaisista eduista.

 

Ajankohtaiset JEE!-etuohjelma

Etuasiakaskyselystä uutta suuntaa etuohjelmalle

Ajankohtaiset JEE!-etuohjelma

Nyt näppärästi kiinni aurinkoenergiaan Kotiwatin avulla

Ajankohtaiset JEE!-etuohjelma

Kysely JEE!-etuasiakkaille

JEE!-etuohjelma

Cardu tuo JEE!-edut puhelimeesi