Ota yhteyttä

Hulevesi

Hulevesi

Hulevesiksi kutsutaan sadevesiä ja lumien sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta pinnoilta.

Hulevesiverkoston tehtävänä on johtaa rakennettujen alueiden sade- ja valumavedet hallitusti maastoon.