Ota yhteyttä

Ennen rakentamisen aloitusta

Liittymien tilaus ja seuranta hoituu Monitori-palvelussa

 

Liittymisprosessiin vaiheet


1) Selvitä saatavuus - Luo tunnukset Monitori-palveluun ja tarkista liittymien saatavuus sekä pyydä suunnittelijaasi tekemään liittymäkysely.
2) Tee tilaus - Sen jälkeen kun olet jättänyt rakennuslupahakemuksesi, tilaa Jyväskylän Energialta liittymät Monitorissa, jossa seuraat myös tilauksesi etenemistä.
3) Lähetä suunnitelmat - Ilmoita Monitorissa suunnittelijasi ja lähetä valmiit LVI- ja sähkösuunnitelmasi liittymissopimuksen tekoa varten.
4) Allekirjoita sopimukset - Kun liittymispalvelumme on tehnyt liittymissopimuksen, allekirjoita sopimuksesi Monitorissa pankkitunnuksillasi.
5) Verkkorakentaminen liittymispisteeseen saakka - Jyväskylän Energian vastuulla.
6) Tonttirakentaminen liittymispisteestä rakennukseen - Rakentajan (liittyjän) ja rakentajan urakoitsijan vastuulla sähkö- ja vesiliittymissä. Jyväskylän Energian vastuulla kaukolämpöliittymissä.
7) Verkkoon liittäminen - Valtuuta Monitorissa urakoitsijasi tilaamaan mittarin asennus ja ilmoita samalla sähkön myyjäsi. Rakentajan urakoitsija tilaa mittaroinnin sähköisesti urakoitsijapalvelun kautta. Mittarin asennus ja verkkoon kytkeminen on Jyväskylän Energian vastuulla.

Vaiheen 1 jälkeen voit seurata liittymätilauksen etenemistä Monitori-palvelussa. Liittymätilauksen yhteydessä sinulle nimetään lisäksi oma yhteyshenkilö liittymäpalvelustamme ja saat hänen yhteystietonsa sähköpostitse. 

Sähköverkkoon liittymisen edellytyksenä on liittymissopimus, joka tehdään sähköisen asiointipalvelumme kautta. Liittymän rakentaminen käynnistyy vasta sopimuksen teon jälkeen. Sopimusta varten tarvitaan rakennuskohteen sähkösuunnitelma ja asemapiirros. Samalla selvitetään sähköliittymästä aiheutuvat liittymismaksut ja erilaiset vaihtoehdot liittymisjohdon tonttiosuuden rakennuttamiseen. Yhdelle tontille on saatavissa vain yksi sähköliittymä.

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 

 

Kaukolämpöön liittyvä kiinteistö tarvitsee liittymisjohdon, energianmittauslaitteet ja lämmönjakokeskuksen. Liittymismaksulla saat liittymisjohdon ja energianmittauslaitteet kiinteistöösi valmiiksi asennettuina.

Lämmönjakokeskuksen asennuksen voit teettää hyväksymällämme lämpöurakoitsijalla. Jos tilaat työn suoraan Jyväskylän Energialta, kaikki sujuu keskitetysti kauttamme.

Omakotitalon liittäminen kaukolämpöön 

Kiinteistö voidaan liittää vesi-, jätevesiviemäri- sekä hulevesiviemäriverkostoon, mikäli kiinteistön sijaitsee Jyväskylän Energian vesihuollon toiminta-alueella. Haja-asutusalueilla vesi- ja jätevesiviemärin toiminta-alueet saattavat olla erilaiset. Hulevesiverkoston toiminta-alueeseen kuuluviksi luetaan sellaiset kiinteistöt, jotka sijaitsevat hulevesiverkon välittömässä läheisyydessä entisen Jyväskylän kaupungin alueella tai Jyväskylän kaupungin vahvistamalla toiminta-alueella.

Ennen rakentamisen aloittamista rakentaja hankkii liitoskohtalausunnon, josta ilmenevät talousveden, jäteveden ja mahdollisen huleveden liitospisteet. Liitoskohtalausunto on myös rakennusluvan liitteenä. Rakentaja toimittaa liitoskohtalausunnon kohteen LVI-suunnittelijalle.

Omakotitalon liittäminen vesiverkkoon


Lomakkeet ja ohjeet


Sähkö
Liittymäkysely, keskijännite - Varmista liittymän saatavuus, hinta, aikataulu ja vaatimukset
Liittymäkysely, pienjännite - Varmista liittymän saatavuus, hinta, aikataulu ja vaatimukset
Sähköliittymän tekniset ohjeet
Pienjännitemittauksen tekniset vaatimukset
Keskijännitemittauksen tekniset vaatimukset

Lämpö
Liittymäkysely (vesi ja kaukolämpö) - Urakoitsija varmistaa liittymän saatavuuden
Tiedote suunnittelijoille - Kaukolämpöverkkoomme liittyvien rakennusten
LVI-suunnitelmien tarkastusJyväskylän Energian lämpöurakoitsijaoikeudet
Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet - Energiateollisuus ry:n julkaisu(K1/2013)

Vesi
Liittymäkysely (vesi ja kaukolämpö) - Urakoitsija varmistaa liittymän saatavuuden
Vesihuoltoverkkoon liittyminen

 

Rakentajalle

Rakentajalle-pääsivulle: 

Liittymäpalvelu
Rakentajien uudet sähkö-, lämpö- ja vesiliittymät

Yhteystiedot:
Puh. 014 366 4030
Voit varata henkilökohtaisen palveluajan osoitteessa Kivääritehtaankatu 6 B sijaitsevaan palvelupisteeseemme.
Ajanvaraukset: www.vicentum.com/jenergia

Lähetä viesti