Ota yhteyttä

Lämmin vesi

Taloyhtiön vedenkulutukseen vaikuttavat lähinnä kolme asiaa: veden paine, vuodot ja asukkaiden vedenkulutus.

Veden paine 
Veden paineMonissa kerrostaloissa vesi virtaa turhan kovalla paineella, mikä voi lisätä veden kulutusta tuntuvasti. Jos painetta ei ole mitattu pitkään aikaan, se kannattaa tehdä. Operaatio on yksinkertainen ja kestää muutaman minuutin: kiinteistön huoltomies mittaa virtaaman valuttamalla vettä vesipisteestä mittalaitteeseen.

Suositukset veden virtaamalle:
Suihku 12 litraa minuutissa
Hana 6 litraa minuutissa

 

Liian kova paine saadaan kuriin vakiopaineventtiilillä. Se asennetaan kylmän veden tulojohtoon. Asentamisen jälkeen paine pitää myös säätää sopivaksi.  Sopiva paine on talokohtainen asia ja riippuu muun muassa talon korkeudesta. Venttiilin asennuksella on saatu parhaimmillaan 25 prosentin säästö vesilaskussa. Se tarkoittaa 75 asukkaan taloyhtiössä noin 5000 euron säästöä vuodessa. Muitakin hyötyjä on: vakiopaineventtiili vähentää vesiputkiston melua ja voi parantaa veden laatua, kun putkien seinämistä irtoaa vähemmän kiintoainesta veteen. Lisäksi paineen alennus vähentää putkien rasitusta, ja voi pidentää niiden elinikää. Vakiopaineventtiilin asennuksen ja säädön voi antaa asiantuntevan LVI-urakoitsijan tehtäväksi. Joskus painetta voi alentaa myös asuntokohtaisesti säätämällä hanojen ja suihkujen vedenvirtaamaa.

Kun yhteisten tilojen ja asuntojen vesikalusteita uusitaan, kannattaa suosia vettä säästäviä suihkupäitä ja hanoja. Uusi suihkupää voi säästää suihkuveden kulutusta lähes 50 prosenttia. Kosketusvapaa sähköhana estää tehokkaasti turhan veden valuttamisen.

VuodotVesi, vuodotVesivuotojen jäljille pääsee tarkkailemalla taloyhtiön vesimittareita yöllä, jolloin kulutusta ei pitäisi olla. Vuotoja voi löytyä myös yhteisistä tiloista, kuten kerhohuoneen tai saunan WC:stä. WC-istuimen vuoto voi tulla hämmästyttävän kalliiksi pitkällä aikavälillä. Jos istuin vuotaa 2 litraa minuutissa, vuodessa kulutus on yli miljoona litraa. Vuoto maksaa taloyhtiölle kuukaudessa yli 400 euroa ja vuodessa noin 5000 euroa.

Pienet vuodot eivät näy eivätkä kuulu. Vuoto paljastuu, kun WC-istuimen sisäosan takimmaiseen, pystysuoraan seinämään laittaa palan WC-paperia. Jos istuimessa on vuoto, paperi alkaa kostua.

 

WC-vuotojen syynä on istuimen sisällä olevan venttiilin tiivisteen hapertuminen tai roskaantuminen. Tiivisteet olisi hyvä vaihtaa vähintään 10 vuoden välein. Jos vesimittarit näyttävät yöllä merkittävää kulutusta, voi olla hyvä idea vaihtaa kaikkien WC-istuinten tiivisteet.

 

Asukkaiden vedenkulutus


Vedenkäyttö vaihtelee suuresti asunnosta toiseen. Naapuriasuntojen välillä kulutuksessa voi olla kahdeksankertainen ero. Keskimääräinen kulutus asukasta kohti on noin 150 litraa vettä vuorokaudessa. Vuodessa se tekee 53 400 litraa asukasta kohti.

Asuntokohtaisten vesimittarit motivoivat asukkaita säästämään. Mittarit asennetaan yleensä silloin, kun käyttövesiputket uusitaan. Silloin voidaan siirtyä myös käytön mukaiseen laskutukseen, joka on oikeudenmukainen menetelmä – jokainen maksaa vedestä todellisen kulutuksen perusteella.
Ohjeita kerrostaloasukkaan vedensäästöön löytyy täältä.

Vedenkulutuksen jakautuminen:    Vedenkulutuksen jakautuminen         

Isännöitsijät ja taloyhtiöt