Ota yhteyttä

Syksyinen mittarien kausivaihtokierros alkaa

15.8.2017

Jyväskylän Energia suorittaa vesimittareiden kausivaihtoja syksyllä 2017 Jynet Urakointi Oy:n kanssa. Vaihtokohteiden asiakkaita ja isännöitsijöitä on tiedotettu erikseen asiakaskirjeellä.

Jyväskylän Energia vaihdattaa asiakkaidensa vesimittarit määrävälein. Sopimusurakoitsija tekee vaihtoja ja tarkastuksia ajalla 14.8. - 31.12.2017. Vaihdot ajoittuvat arkisin pääsääntöisesti kello 8:n ja 16:n välille. Urakoitsijamme kontaktoi asiakkaita mittarinvaihdon ajankohdasta ennen työn alkua.

Omakotitalossa mittari sijaitsee yleensä rakennuksen sisällä, jonne asentajan täytyy päästä sitä vaihtamaan. Tämän takia sopimusurakoitsijamme on asiakkaisiin yhteydessä vesimittarin asennusajan varaamista varten. Pyydämme asiakkailta joustavuutta, jotta asennustyö päästään tekemään sovitussa aikataulussa.

Urakoitsijoillamme on hallussaan kuvan mukaiset urakoitsijakumppanikortit.

Kerros- ja rivitalokohteissa mittarinvaihdosta ja sen aiheuttamasta vedenjakelukatkosta ilmoitetaan erillisellä asukastiedotteella kohteen ilmoitustauluilla tai porraskäytävissä kahta vuorokautta ennen vaihtoa.

Kerros- ja rivitaloissa mittarinvaihtajat liikkuvat vedenjakeluyhtiölle luovutetuilla reittiavaimilla eikä asunnoissa ole tarvetta käydä, koska vesimittari sijaitsee taloyhtiön teknisessä tilassa.

Veden ja viemäröinnin toimitusehtojen kohdan 10 mukaan yhtiön edustajalla on oikeus päästä kiinteistölle mittaria vaihtamaan.

Yhden mittarin vaihtaminen kestää noin 30 minuuttia. Työn aiheuttaa noin 15 minuutin vedenjakelukatkon. Mittarinvaihto on asiakkaalle maksuton.